Zo ondersteunt Educator de procesarchitectuur Examinering!

Zo ondersteunt Educator de procesarchitectuur Examinering!

Binnen het MBO is de Procesarchitectuur Examinering inmiddels een begrip. De website over de Procesarchitectuur Examinering omschrijft dit als volgt: “De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een schematische weergave van het gehele examenproces in het mbo. Alle stappen die een mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering, komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf samenstellen van examens, diplomeren en borgen van de examenkwaliteit. De PE helpt u om kritisch naar uw eigen examenproces te kijken.

De Procesarchitectuur Examinering bestaat uit zes procesgebieden met ieder een eigen, herkenbare kleur. Een procesgebied bestaat uit een aantal onderliggende processtappen.”

Een veelgestelde vraag in gesprekken is hoe Educator processen rondom Examinering ondersteunt. Educator ondersteunt de procesarchitectuur in alle procesgebieden: van kaders stellen tot diplomeren. De volgende presentatie geeft weer hoe Educator de verschillende procesgebieden ondersteunt.

Educator kan daarin integraal worden ingezet voor de gehele ondersteuning, maar ook ter ondersteuning van specifieke procesgebieden, zoals “Construeren en vaststellen” of “Examineren / Diplomeren”.

Meer weten of het werkend in de praktijk zien? Neem dan contact op met Educator.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts