Zo ondersteunt Educator de procesarchitectuur Examinering!

Zo ondersteunt Educator de procesarchitectuur Examinering!

Binnen het MBO is de Procesarchitectuur Examinering inmiddels een begrip. De website over de Procesarchitectuur Examinering omschrijft dit als volgt: “De Procesarchitectuur Examinering (PE) is een schematische weergave van het gehele examenproces in het mbo. Alle stappen die een mbo-school moet nemen om te zorgen voor goede examinering, komen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het examenplan, inkopen en/of zelf samenstellen van examens, diplomeren en borgen van de examenkwaliteit. De PE helpt u om kritisch naar uw eigen examenproces te kijken.

De Procesarchitectuur Examinering bestaat uit zes procesgebieden met ieder een eigen, herkenbare kleur. Een procesgebied bestaat uit een aantal onderliggende processtappen.”

Een veelgestelde vraag in gesprekken is hoe Educator processen rondom Examinering ondersteunt. Educator ondersteunt de procesarchitectuur in alle procesgebieden: van kaders stellen tot diplomeren. De volgende presentatie geeft weer hoe Educator de verschillende procesgebieden ondersteunt.

Educator kan daarin integraal worden ingezet voor de gehele ondersteuning, maar ook ter ondersteuning van specifieke procesgebieden, zoals “Construeren en vaststellen” of “Examineren / Diplomeren”.

Meer weten of het werkend in de praktijk zien? Neem dan contact op met Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu of 06-21246248).

Roel Nicolai

Roel Nicolai werkt al ruim 10 jaar op het snijvlak van de techniek en de toepassing daarvan bij onderwijsprocessen. Roel vervult binnen Educator rollen op het vlak van business development, advisering en productontwikkeling. Contactgegevens: rnicolai@educator.eu of 06-21246248

More Posts - LinkedIn

Related Posts