Wendbaar onderwijs bij Firda ondersteund door Educator

Wendbaar onderwijs bij Firda ondersteund door Educator

Een flexibel systeem

Het onderwijsconcept van Firda – een vooruitstrevende onderwijsinstelling voor vakonderwijs in de regio Friesland en noordelijk Flevoland – is gebaseerd op leerroutes, leereenheden, leeruitkomsten en leeractiviteiten. Joost Willems – Transitiemanager en adviseur bij Firda – benadrukt: “Onze visie op leren speelt in op de variëteit en diversiteit van onze studenten. Als partner van de regio geven we samen met organisaties in de regio wendbaar en responsief onderwijs vorm.” Firda stond voor de uitdaging om hun onderwijsaanbod te vernieuwen en een modulair onderwijsplatform te implementeren. Ze zochten naar een flexibel systeem dat studenten in staat stelt op een vraaggestuurde manier te studeren, met een breed scala aan keuzemogelijkheden. Dit betekent dat studenten leren door vragen te beantwoorden en feedback te ontvangen, waardoor ze actief betrokken blijven bij hun leerproces. Het platform moest bovendien zowel docenten als studenten ondersteunen en toegankelijk zijn voor een diverse studentenpopulatie, zodat het voor iedereen geschikt is, ongeacht hun achtergrond of leerstijl.

“Dankzij de inbreng van de onderwijscatalogus van Educator kunnen we een leeromgeving bieden
die zowel studenten als docenten inspireert en ondersteunt, en die de lat voor toekomstgericht onderwijs hoog legt.”

Joost Willems, Firda

Vraaggestuurd leren en modulariteit

De implementatie van het modulaire onderwijsplatform heeft geleid tot een vernieuwing van het onderwijsaanbod bij Firda, waarbij de nadruk ligt op vraaggestuurd leren en modulariteit. Dit betekent dat studenten logische eenheden, zoals specifieke vakken of onderwerpen, kunnen kiezen die waarde toevoegen aan hun studietraject. Stan Broos – Manager Business Development bij Educator – vertelt: “Vanuit Breens Network hebben we met Educator een lange geschiedenis in onderwijs. Dit vertaalt zich in onze visie over onderwijs, waarbij we ernaar streven om 360 graden inzicht voor studenten te creëren.” Dit houdt in dat Educator streeft naar een volledig geïntegreerd beeld van de leerervaring van studenten, waardoor elke fase van hun onderwijsproces beter ondersteund kan worden. Momenteel werken al 12 ROC’s met de catalogus, zij het in verschillende mate van implementatie. Willems voegt daaraan toe: “Het succes van de implementatie toont de kracht van partnerschappen en moderne oplossingen in het hedendaagse onderwijslandschap. We zien onze studenten profiteren van een onderwijsmodel dat werkelijk aansluit bij hun individuele behoeften en ambities.”

Succesvolle samenwerking en toekomstgericht onderwijs

De samenwerking tussen Firda en Educator toont aan hoe onderwijsinstellingen succesvol kunnen overstappen naar wendbaar en responsief onderwijs. Door een duidelijke visie, strategische implementatiestappen en innovatieve technologische ondersteuning kan Firda toekomstgericht onderwijs bieden dat aansluit bij de diverse behoeften van studenten en de regio. Broos benadrukt: “Onze missie is om een digitale studiegids te ontwikkelen die studenten ondersteunt bij elke stap van hun leerproces, en dit partnerschap met Firda is een perfect voorbeeld van hoe we dat kunnen bereiken. We hebben met Educator een modulair systeem gecreëerd dat niet alleen flexibel is, maar ook robuust genoeg om de veranderende eisen van het onderwijslandschap aan te kunnen.”

Firda’s strategische aanpak en de inzet van Educator’s onderwijscatalogus hebben geresulteerd in een dynamisch en veerkrachtig onderwijsmodel dat klaar is voor de toekomst. Door de flexibiliteit en de modulaire opbouw van het platform kunnen studenten op een gepersonaliseerde manier hun opleiding vormgeven. Dit sluit niet alleen beter aan bij hun individuele leerstijlen, maar zorgt er ook voor dat ze beter voorbereid zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt. Willems concludeert: “Dankzij de inbreng van de onderwijscatalogus van Educator kunnen we een leeromgeving bieden die zowel studenten als docenten inspireert en ondersteunt, en die de lat voor toekomstgericht onderwijs hoog legt.”

Heb je vragen over deze case of wil je meer informatie ontvangen? 
Neem gerust contact met mij op.

Stan Broos – Manager Business Development

   06 81 37 4241
of per mail:
sbroos@educator.eu

Related Posts