Clicky

 

Hét volg- en leerplatform van Educator

voor elk type onderwijs

Personaliseren: De behoefte van elke student

gelet op leerstijl, persoonlijke voorkeur of achtergrond

U wilt inspelen op behoeften van studenten. Educator maakt dit mogelijk. Elke student zijn of haar eigen studieplan. Met de variatie die het onderwijs daarin kent als uitgangspunt: van groepsonderwijs tot onderwijs op maat.

Zo ontzorgt u uw onderwijsorganisatie, heeft de student zicht op zijn of haar eigen situatie en kunt u uw studenten aan de hand van juiste informatie begeleiden.

Volg en begeleid de student

Leg studievoortgang van studenten of leerlingen vast. Op de manier zoals past bij uw onderwijs: formatieve en/of summatieve resultaten met behulp van woord-oordelen of cijfers of aan de hand van competenties of werkprocessen (uit het beroepsbeeld of kwalificatiedossier). Eenvoudig inzichtelijk voor student, begeleider en andere betrokkenen. Eenduidige informatie voor iedereen.

Integraal en actueel studentbeeld

Effectieve en efficiënte begeleiding van het leerproces is cruciaal. Met Educator hebben onderwijsprofessionals – eerste lijn of tweede lijn – in een handomdraai een integraal en actueel studentbeeld. Dit stelt hen in staat om studenten op basis van eenduidige informatie te begeleiden en te sturen op studierendement of om uitval te voorkomen.

De student: Aan het werk met mijn activiteiten

“Vanuit mijn studieplan, mijn activiteiten op een rij met alle relevante informatie voorhanden.”

De student werkt vanuit zijn of haar studieplan aan de onderwijsactiviteiten: wat houdt de onderwijsactiviteit in, wat moet ik ervoor doen en hoe wordt deze beoordeeld?

Portfolio: voor feedback en bewijsmaterialen

Educator biedt elke student een portfolio. Dat geeft de student de mogelijk-heid feedback te vragen op verslagen en werkstukken, of bewijsmaterialen in te leveren voor onderwijsactiviteiten. Bouw samen met de student, voor de student, beoordelaar of begeleider aan een dossier met werk-documenten, reflecties en/of ingeleverde bewijsstukken gerelateerd aan de onderwijs-activiteiten. Volledig geïntegreerd met online cloudoplossingen zoals Google Drive, Gmail, OneDrive, Facebook, en Dropbox.

Úw onderwijsconcept en terminologie

Educator is volledig aanpasbaar aan uw onderwijsconcept ten aanzien van uw onderwijsmodel, onderwijskundige keuzes, terminologie en processen. Dit helpt u uw onderwijskundige visie en gerelateerde processen eenvoudig en succesvol te implementeren.

Moderne technologie

Educator is een cloudoplossing, ontwikkeld op basis van moderne en bewezen open source technologie. Educator werkt met alle moderne browsers volledig responsive en koppelt met behulp van moderne technieken. Lees meer over de onderliggende techniek of download de whitepaper.

Volledig geïntegreerd met uw omgeving

Educator voelt zich goed thuis in een breder applicatielandschap en werkt uitstekend samen met andere applicaties zoals kernregistratiesystemen, inschrijfapplicaties CATS, Osiris, EduArte en SAP. Bovendien kent Educator een groot aantal standaardkoppelingen met andere applicaties die worden gebruikt in het onderwijs zoals Edurep, E-phorus, SBB (kwalificatiedossiers), TOA, N@tschool, Blackboard en Sharepoint. Educator integreert bovendien naadloos binnen uw applicatielandschap dankzij gebruik van het standaard protocol SAML2 en koppelingen met o.a. Entree, ADFS en SURFconext.

Nog veel meer…

…koppelingen, functies en toepassingen waarin Educator u ondersteunt

Samen met klanten en gebruikers heeft Educator de afgelopen jaren functies ontwikkeld die veelvuldig worden gebruikt in de onderwijspraktijk:

 • Uitgebreide berekenmethoden voor resultaten
 • Diplomering
 • Getuigschriftenproductie
 • Wettelijke slaag/zakregelingen (MBO)
 • Registratie van vrijstellingen
 • Procesondersteuning rondom toetsing en examinering
 • Volledig geïntegreerde Onderwijscatalogus
 • Intekenen op bijvoorbeeld onderwijs, minoren, tentamens, examens of keuzedelen
 • Opslaan van Examenproducten (MBO)
 • Stage / BPV
 • Leermeter

 • Studieadvies / Decanaat
 • Uitgebreide mogelijkheden om notities in studentdossier vast te leggen
 • Reflectie en beoordelingsformulieren
 • Koppeling met cloud tools (office365, dropbox, google drive, etc.)
 • Aanmelden / plaatsen
 • Inleverfunctie van bewijsstukken door student of beoordelaar
 • Uitgebreide feedback en reflectie mogelijkheden voor student
 • Studiegids
 • Uitgebreide standaard en op maat te maken rapportages / getuigschriften
 • Terminologie in de applicatie volledig aanpasbaar

 • Ephorus plugin
 • Mogelijkheden voor 2-factor authenticatie (bijv. token)
 • Een groot aantal import mogelijkheden (o.a. voor groepen, studenten, catalogus eenheden, resultaten)
 • Surf Conext
 • Diverse opties voor Single Sign On (o.a. via ADFS, SAML2)
 • Entree
 • Edurep
 • SBB koppeling
 • TOA koppeling
 • Eduarte KRD koppeling
 • SAP koppeling

Volwassen en bewezen in de praktijk

Lees en bekijk verhalen van klanten

Educator is volwassen en bewezen en wordt dagelijks door duizenden studenten en medewerkers van onder andere onderstaande onderwijsinstellingen gebruikt. Educator wordt ingezet in het voorgezet, middelbaar, hoger en particulier onderwijs.

U zoekt een digitaal portfolio, leerlingvolgsysteem, studentvolgsysteem of studentinformatiesysteem?

Ons antwoord: Educator! De ervaring leert dat verschillende termen worden gebruikt voor wat wij bieden. Niet altijd even duidelijk. We komen graag met u in gesprek om samen te bepalen of Educator aansluit bij uw onderwijsconcept en behoefte!