Video Dick Sweitser: “Educator is de backbone van de flexibele belofte die we hebben gedaan in het onderwijs.”

Video Dick Sweitser: “Educator is de backbone van de flexibele belofte die we hebben gedaan in het onderwijs.”

Waar Educator al wordt ingezet als volgsysteem binnen Saxion voor meer dan 20.000 studenten, zet ook Saxion Parttime School Educator in sinds de start van dit schooljaar (2017).

Saxion Parttime school: flexibel onderwijs als belofte aan de markt

Dick Sweitser (Directeur Saxion Parttime School) vertelt daarover op de website van Saxion:  “Wij leiden mensen op die vooruit durven en willen kijken in hun vakgebied en daarnaast ook vakoverstijgend kunnen denken en handelen. Daar maken wij mooi onderwijs voor. In ons modulaire systeem kunnen losse modulen worden gevolgd, maar je kunt ook modulen stapelen tot je hbo-diploma. Het onderwijs is blended, met een eigentijdse mix van online leren, werkplek-leren en bijeenkomsten op de hogeschool zelf. De student bepaalt zelf in welk tempo hij studeert en werkt samen met de studiecoach voortdurend aan het eigen studiesucces. Daar komt bij dat we een eigen valideringstraject hebben ontwikkeld: wat je al weet of kunt, hoef je niet opnieuw te leren. Dat kan een verkorting van de studie betekenen. Fijn voor de student/medewerker én kostenbesparend voor de werkgever.”

De rol van Educator in het flexibele onderwijs van Saxion Parttime School

Dick Sweitser: “We hebben een enorme belofte gedaan aan de markt. En als je belooft flexibel onderwijs mogelijk te maken, dan moeten je systemen dat ook kunnen ondersteunen. We hebben het onderwijs met Educator zo ingericht dat de student in staat is zijn eigen route te bepalen. Educator is de backbone van de flexibele belofte die we gedaan hebben.

Als Parttime School hebben we met Educator een stevige partner, die meedenkt over wat oplossingen zijn bij de studentbeloftes die we gedaan hebben.”

Bekijk het hele gesprek met Dick Sweitser op Youtube

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts