Verdiepingssessie bij het Summa College met de Herontwerptool

Verdiepingssessie bij het Summa College met de Herontwerptool

Het Summa College werkt sinds februari 2015 met de Herontwerptool aan de invoering van de nieuwe KD’s. Teams werken zelfstandig met de Herontwerptool en kunnen indien nodig hulp inroepen van de onderwijskundig adviseurs van het Summa College. Om een extra stimulans te geven aan een krachtige positionering van de Herontwerptool binnen het Summa College, is eind april een verdiepingssessie georganiseerd onder leiding van Marjan Emck, onderwijskundig adviseur van het Summa College en Linda Medendorp, adviseur van CINOP Advies.

Centrale vraag: Hoe kan de dienst onderwijs teams optimaal ondersteunen bij het maken van een goed curriculum met behulp van de Herontwerptool?

Een mooi gemêleerd gezelschap was aanwezig: onderwijskundig adviseurs, teamleiders en een docent. Bij de demonstratie van de tool, ontstond direct een interessante discussie over het interpreteren van de leerlijnen, over keuzedelen en over de urennormen. Ook werd duidelijk welke meerwaarde de Herontwerptool heeft voor bbl-opleiding. De gemaakte keuzes worden transparant en de dekking van het kwalificatiedossier komt krachtig in beeld. Ook al wordt er gewerkt met ingekocht materiaal, uiteindelijk blijf je als school zelf verantwoordelijk voor de totale opleiding en maak je keuzes hoe je het materiaal bundelt tot een opleiding.

Een docent en tevens onderwijsontwikkelaar van de landelijke opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa met specialisatie Zorg) onderzoekt of de Herontwerptool gebruikt kan worden in samenwerking met andere partners in het land. Afstand en plaats doen er niet toe, het ontwerp staat in de ‘cloud’ en de link kan ook gedeeld worden met belanghebbenden om feedback te vragen. Een ideaal middel om het gesprek over een krachtig ontwerp te faciliteren en te versterken, ook op landelijk niveau!

Niet alleen het Summa College kijkt terug op een geslaagde sessie. Ook wij waarderen dergelijke sessies binnen de scholen zeer. Het helpt ons goed beeld te krijgen van hoe het instrument in de praktijk wordt ervaren en wat evt. nodig is om het instrument te blijven vernieuwen. Er ontstaan leuke ideeën door samen over de inzet van het instrument in gesprek te gaan. Samenwerkend leren optima forma!

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts