Hoe Educator bijdraagt aan valide exameninstrumenten

Hoe Educator bijdraagt aan valide exameninstrumenten

In deze blog lees je hoe een kleine aanpassing een grote impact kan hebben. Door het toevoegen van enkele velden is vanaf nu centrale regie op de verantwoording van exameninstrumenten een feit.

Hoe leg je valide exameninstrumenten vast in Educator?

Voor het in gebruik nemen van exameninstrumenten bij examens uit het examenplan bestaan verschillende mogelijkheden zoals het inkopen bij examenleveranciers of zelf construeren. Door de Stichting Validering Examens MBO is deze totstandkoming verwoord in een routekaart. Scholen wordt daarbij gevraagd dat het herleidbaar is voor welke route is gekozen en dat de school verantwoordt hoe de drie routes binnen de school worden toegepast en welke afwegingen daarbij gemaakt zijn. ROC Ter AA gebruikt Educator voor het vastleggen van het examenplan en heeft ook de verantwoording van valide exameninstrumenten via de zogenoemde routes ondergebracht in Educator.

Waarom heb je valide exameninstrumenten nodig?

“Een mbo-school heeft valide exameninstrumenten nodig voor een bepaalde kwalificatie. Er kan per kwalificatie een route of combinatie van routes worden gekozen: inkoop bij een gecertificeerde examenleverancier, zelf construeren binnen de collectieve afspraken, of extern valideren van het exameninstrument.” Bron: Kennispunt MBO. Het aantonen dat exameninstrumenten valide zijn is een wettelijke eis. Lees meer over de norm voor valide exameninstrumenten op Stichting Validering Examens.

Hoe lost ROC Ter AA deze verantwoording op?

ROC ter AA gebruikt Educator voor het vastleggen van het examenplan. Zij hebben ervoor gekozen om de verantwoording ook vast te leggen in Educator. Door de flexibiliteit van Educator is het eenvoudig extra velden toe te voegen aan Examenplan onderdelen in de Onderwijscatalogus.

Examenverantwoordelijken binnen teams kunnen bij examens eenvoudig:

  • vastleggen welke route is gevolgd voor examenonderdelen (keuze uit de drie opties)
  • aangeven bij welke examenleverancier instrumenten zijn ingekocht
  • de benodigde verantwoording vastleggen, wanneer exameninstrumenten route 2 of 3 volgen

Het voordeel hiervan is dat deze informatie direct is in te vullen bij het vastleggen van het examenplan. Ook staat de informatie op een centrale plek waar alle betrokkenen toegang tot hebben en het altijd om de meest actuele informatie gaat.

Educator ondersteunt vanuit de procesarchitectuur Examinering onderwijsinstellingen. Wil je stapsgewijs zien hoe dat in Educator gebeurt? Bekijk onze presentatie hierover.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts