Uit het (onderwijs)leven gegrepen: Freddy Plooibaar en het maken van studiegidsen…..

Uit het (onderwijs)leven gegrepen: Freddy Plooibaar en het maken van studiegidsen…..

Het verhaal van opleidingsmanager Freddy Plooibaar (april 2015)

Freddy Plooibaar is opleidingsmanager van de afdeling Sociaal Agogisch Werk (SAW) van ROC de Ontplooiing.

Op zoek naar de laatste versie…

Freddy is verantwoordelijk voor het schrijven van 12 studiegidsen.
Het is inmiddels al april en Freddy wil nu snel de studiegidsen voor het volgende studiejaar gereedmaken. Hij downloadt van het portal de studiegidsen van het vorige schooljaar. Hij opent een studiegids. “Hè, dit is niet de laatste versie”, mompelt hij. Gelukkig herinnert hij zich dat hij nog een wijziging moest doorvoeren, vlak nadat de studiegidsen vorig jaar officieel waren vastgesteld. Wat een gedoe was dat! Opnieuw moest hij alle studiegidsen langslopen. Dat zal hij niet snel vergeten…
Helaas had hij in de hectiek van het moment verzuimd de laatste versie van de studiegidsen te uploaden. Na enig speurwerk vindt Freddy de laatste versie van de studiegids van het vorige schooljaar op het netwerk terug.
Opgelucht haalt Freddy adem en gaat meteen aan de slag met het aanpassen van de studiegidsen. Het bijwerken van de studiegidsen gaat vlot. Fijn, hij is klaar.

Tijdrovend en…. foutgevoelig

Dan komt collega Evelyn van ‘t Roer van kwaliteitszorg langs en vraagt belangstellend naar de status van de studiegidsen. “Ik heb ze af!” Opgetogen vertelt hij haar dat hij de studiegidsen van vorig jaar heeft aangepast. Evelyn herinnert hem fijntjes aan de afspraak vanaf het komende studiejaar een nieuw format te gebruiken. Ze had hierover aan alle opleidingsmanagers een mail gestuurd. Het nieuwe format met nieuwe, herziene centrale teksten staat klaar op de portal.
Freddy kan zich die mail niet zo goed meer herinneren en begint zich grote zorgen te maken. Dit wordt ‘s avonds doorwerken en er ligt op het moment al zoveel op zijn bordje…

Knippen en plakken

Met wat knip- en plakwerk komt hij gelukkig een heel eind. Hij knipt en plakt een centrale tekst over internationalisering. Hij leest en herleest de tekst en begrijpt maar met moeite wat er staat. “Hoe moet een student ooit begrijpen wat hier staat?!”, verzucht hij. Collega Ans van Buitenen komt langs voor een praatje.  Dat treft…. Ans heeft verschillende keren een student begeleid bij een BPV in het buitenland. Zij helpt hem wel even. Samen bedenken ze een tekst die de student tenminste ook begrijpt. “Fijn, dit is ook weer opgelost en… Evelyn moet hier niet over gaan zeuren. Deze tekst is gewoon vele malen duidelijker.”
Verder gaat hij weer. Hij knipt en plakt teksten over “lestijden en lesrooster”. ”Wacht, ik had locatie Nieuwaal moeten hebben. Deze opleiding wordt helemaal niet meer in Ouderijn gegeven.”
Kwaliteitsbewust controleert hij alle studiegidsen nog maar een keer.
Dat is maar goed ook, want de puntgrootte en het lettertype van de gekopieerde tekst was niet helemaal goed. In alle haast vergat hij sommige teksten te kopiëren.

Wetswijziging door de minister

Het is dinsdagochtend 10 voor half  negen. Freddy moet zo meteen invallen voor een zieke collega. Leuke klas…. even je gedachten verzetten. Heerlijk!
Hij checkt eerst nog even z’n mail. “O nee, een mail van Evelyn van ‘t Roer. Dat belooft niet veel goeds…”  Ze heeft op de laatste nipper nog twee wijzigingen voor de studiegids. De Minister vond het nodig om wijzigingen door te voeren in de administratieve afhandeling van de studiefinanciering voor MBO studenten.
“Wil je de teksten van de studiegidsen uiterlijk vóór komende vrijdag aanpassen dan kunnen we ze nog net op tijd publiceren?”

Alsof hij niets te doen heeft….“Het gaat om een belangrijke wijziging die grote gevolgen heeft voor de afhandeling van studiefinanciering door de Centrale Administratie.”
Er zit dus niet anders op. Opnieuw loopt Freddy alle studiegidsen langs en past de teksten overal handmatig aan.
“Bedankt Evelyn…”

Wilt u weten hoe Helicon dit met Educator heeft opgelost? Lees Helicon opleidingen over de Educator Studiegids: Online, Uniform, eenvoudig aanpasbaar!

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts