TOA koppeling met Educator in gebruik bij Landstede

TOA koppeling met Educator in gebruik bij Landstede

Afgelopen maanden is een koppeling gemaakt tussen Educator (bij Landstede e-TO genoemd). Inmiddels is deze in gebruik genomen. Landstede gebruikt Educator als onderwijsinformatiesysteem, onder andere voor het vastleggen van haar onderwijs in de onderwijscatalogus, het registreren van voortgang met behulp van de leermeter en examinering en de begeleiding van haar studenten, door middel van een integraal studentbeeld.
TOA wordt binnen Landstede ingezet voor het toetsen van rekenen, Engels en Nederlands.

De koppeling tussen Educator en TOA draagt zorg voor een integrale oplossing. Openstaande toetsen in TOA worden met een druk op de knop geïmporteerd in Educator en kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de betreffende examens in Educator, zodat behaalde resultaten eenvoudig kunnen worden weergegeven in het individuele studieplan binnen Educator. Zichtbaar en zonder extra handelingen voor student en begeleider.

Wilt u meer weten over de koppeling van de TOA met Educator? Neem dan contact op met Stan Broos (Bureau ICE, TOA) 0345-656648 of Roel Nicolai (Educator) 0341-745 900.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts