Themateams gaan samen aan de slag met co-creatie

Themateams gaan samen aan de slag met co-creatie

Sinds kort zijn we bij Educator gestart met zogenaamde themateams. Deze teams bestaan uit meerdere klanten die samen met elkaar de diepte zoeken op een bepaald onderwerp. Met het Gebruikersoverleg bieden we al een podium voor gezamenlijke (inhoudelijke) verdieping op onderwerpen. Om meer ruimte te geven aan de breedte en diepte van Educator als applicatie en de diversiteit aan gebruikers willen we nog meer de krachten gaan bundelen op thema.

Het proces van themateams

Een themateam komt voort uit het gebruikersoverleg waar input wordt gegeven voor relevante productverbetering op actuele onderwerpen. De volgorde en prioriteit van de aangedragen onderwerpen wordt bepaald in de stuurgroep. Als een onderwerp eenmaal is gekozen start de oriëntatie waarin input wordt verzameld en een verdiepende sessie met het themateam wordt gefaciliteerd. Hierin wordt gezamenlijk de vertaalslag gemaakt naar de concrete toepassing. Vervolgens verzorgt Educator de analyse en terugkoppeling en is deel 1 van het themateam afgerond. In deel 2 wordt er met het themateam bepaald of de realisatie van een dergelijke feature wordt opgepakt en zo ja hoe dit gaat gebeuren. Vervolgens zal de feature na testen in productie worden genomen. De onderwerpen in de verschillende themateams worden steeds achter elkaar opgepakt, er lopen dus geen themateams parallel.

Integratie Microsoft Teams

Recent is in het eerste themateam als pilot de integratie van de Leermeter in Teams gerealiseerd.
Microsoft Teams wordt veel gebruikt in het onderwijs en is de startplek van veel studenten. Om nog dichterbij de student te komen ontstond de wens voor een integratie, zodat je vanuit Microsoft Teams direct Educator kunt openen. Het ontsluiten van schermen uit Educator in Microsoft Teams is vervolgens in de praktijk uitgewerkt voor de Leermeter. Dit is gepresenteerd aan enkele klanten vanuit het themateam en hierop hebben we feedback ontvangen. De integratie is zo ontwikkeld dat deze niet alleen met Microsoft Teams werkt maar ook met andere portalen. Tot slot ligt er de potentie voor een bredere toepassing als het gaat om een Microsoft Teams integratie met andere onderdelen van Educator bijvoorbeeld mijn intekeningen en mijn studie dashboard.

Tot slot

Als Educator willen we samen met klanten blijven innoveren en doorontwikkelen. Het is mooi om te zien dat we daarin actieve en betrokken klanten hebben. Op deze manier zijn we ervan overtuigd dat we samen onderwijsprocessen nog beter kunnen maken om zo het gebruiksgemak te verhogen en de administratieve lasten te verlagen. Heb je vragen over de themateams, neem gerust contact op met Christiaan Lukkien (clukkien@educator.eu).

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts