Terugblik op de E-day 2019

Terugblik op de E-day 2019

Terugblik op de E-day 2019

Inspireren op het gebied van onderwijslogistiek. Voorbeelden geven van mooie onderwijsinnovaties. Laten zien waar we aan werken. Tijdens E-day van Educator is er volop ruimte voor uitwisseling op deze gebieden. Dit jaar vond de E-day plaats op donderdag 14 november: een fantastische herfstmiddag waarop we ons rond 12 uur bij de Vaeneveldtstaete verzamelden voor een heerlijke lunch en een inspirerend programma. Lees hier onze terugblik op de E-day!

Vanaf 12 uur liep de zaal langzaam vol, genoten we van broodjes en praatten we bij.  Daarna schoven we aan de grote ronde tafel voor de opening door Jan Jaap Kanis, directeur van Educator.

Jan Jaap opende de middag met de boodschap “We zitten hier vanmiddag om van elkaar te leren”, want samen kom je immers verder dan alleen. Daarop volgend liet Jan Jaap zien – hoe we in een complexe wereld vol verandering – in teams op zoek gaan naar innovaties en oplossingen die onze wereld weer een stukje beter, mooier en sneller maken. En die teams, dat is iets bijzonders. Want ook teams veranderen. Waar teams vroeger vooral vergelijkbare leden hadden, zit er nu veel meer variatie in. In leeftijd, in kennis, in achtergrond, alles.

Workshop: Curriculumontwikkeling met de vernieuwde Educator Onderwijscatalogus

Met zo’n gevarieerde groep doken we vervolgens in de vernieuwde Onderwijscatalogus van Educator. Roel vertelde in detail over ontwikkelingen zoals de fasering in de Onderwijscatalogus. Dat wil zeggen het nu mogelijk is om onderdelen van de Onderwijscatalogus in stappen te ontwikkelen en vast te leggen. Daardoor is het mogelijk de student vroegtijdig zicht te geven op zijn opleiding en eventuele keuze mogelijkheden, en kan een student vroegtijdig keuzes maken. Ook is het mogelijk om de informatie vanaf een bepaalde fase (status) te delen richting andere applicaties, zoals plannen en roosteren of de ELO. Daarmee is de Onderwijscatalogus de bron voor andere applicaties en kan met de fasering vroegtijdig informatie gedeeld worden, maar wel geborgd worden dat informatie volledig en bruikbaar is.   

Tijdens deze sessie vertelde Anne-Marie Gootjes (Onderwijskundig beleidsmedewerker bij Mediacollege Amsterdam) kort over hoe het Mediacollege de Onderwijscatalogus gebruikt. Voor hen dient deze onder andere als een gemeenschappelijke taal om tussen verschillende disciplines samen te werken. Gertjan Flinterman (Manager Informatievoorziening & Technologie bij Hogeschool Windesheim) vertelde dat Hogeschool Windesheim de fasering gebruikt voor het vastleggen van hun onderwijs. Daar is in mei de informatie voor roostering en planning al nodig, terwijl augustus vroeg genoeg is voor het aanleveren van de informatie voor de studiewijzer.

Meer weten over de Educator Onderwijscatalogus? In een van onze downloads vertellen we over het hoe en waarom van de Onderwijscatalogus en kunt u een aantal schermen bekijken. Klanten van Educator kunnen op de wiki lezen over bijvoorbeeld fasering

Workshops: What’s new & De Digitale Leer- en Werkomgeving met Office365

In de parallel-sessie nam Jacob Maljaars het woord in de ene workshop. Hij gaf een overzicht van de laatste ontwikkelingen binnen Educator. Dat deed hij aan de hand van de functionele architectuur van Educator. De Onderwijscatalogus was al besproken, dus ging Jacob verder met thema’s als de in 2018 geïntroduceerde inschrijffunctionaliteit (wiki), de praktijkovereenkomst voor stages (wiki), en het Planbord. Ook de Educator resultaten app, die in ontwikkeling is, werd op de E-day voor het eerst getoond!

Tegelijkertijd vertelde Roel tijdens de andere workshop samen met Ashwin Brouwer (Innovatiebegeleider bij Friesland College) over de digitale leer- en werkomgeving (DLWO) en de burcht-metafoor van SURF. Roel liet zien hoe met Educator en Office365 een uitgebreide DLWO te creëren is. Daarna liet Ashwin de aanwezigen FClive zien; een persoonlijk portaal voor studenten van het Friesland College met daarin alle applicaties die studenten gebruiken tijdens hun opleiding. In dit portaal zien studenten dus op één plek onder andere hun teams (van Microsoft Teams), hun e-mail, agenda en verschillende onderdelen van Educator. Dat zijn bijvoorbeeld de Onderwijscatalogus, Leermeter en de mogelijkheid voor studenten om hun studie te plannen in het kader van de Praktijkroute.

Samen terug naar de bedoeling

Tot slot rondden we samen de middag af met een keynote van Thom Verheggen (de Ontmanager). We doken in het thema ‘werken vanuit de bedoeling’. Waarom doen we bepaalde dingen? En dragen de dingen die we doen bij aan die bedoeling? Of doen we dingen vooral omdat ze zo horen?

Wat me van het verhaal van Thom het meest bijbleef is wat hij vertelde over de overlap tussen willen en moeten. Wanneer iets ‘moet’, heeft dat al gauw een negatieve lading. Daar worden dwars van en we gaan ‘uit’ staan zoals Thom het omschreef. Het lijkt dan alsof dat wat we willen niet meer meetelt. In zo’n situatie is het dan de kunst om het moeten los te laten en het gesprek aan te gaan over hoe we datzelfde thema zelf aan zouden willen pakken. Vaak komen we dan al aardig in de buurt van die nieuwe regel en wordt dat stukje ‘moeten’ al een heel stuk kleiner. Een interessant thema in alle sectoren, en zeker ook in het onderwijs!

Meer evenementen van Educator

Bent u naar aanleiding van deze terugblik op de E-day 2019 ook benieuwd geworden naar andere evenementen? Bekijk waar we nog meer aanwezig zijn!

Of volg ons op LinkedIn en Twitter om altijd op de hoogte zijn van onze evenementen.

No upcoming event

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts