Terugblik: E-day 2021

Terugblik: E-day 2021

Dit jaar was er wederom een online variant van de E-day en stond een integraal SIS voor flexibel onderwijs centraal. De online E-day zorgde ervoor dat zelfs onze nieuwe klant FM Academy vanuit Bonaire kon deelnemen aan deze inspirerende middag.

Flexibel en persoonlijk onderwijs

Directeur Jan Jaap Kanis trapte de middag af met het nieuws dat de AHK deze maand nog live gaat met het nieuwe studentinformatiesysteem (SIS) van Educator. Verder sprak hij over de belangrijkste trends & ontwikkelingen in het MBO en HO. Flexibiliseren, personaliseren en verbinden zijn volgens hem de belangrijkste pijlers voor de komende jaren. Waarbij de vraag naar flexibel en persoonlijk onderwijs leidend is voor het vormgeven van administratieve- en onderwijsprocessen. Daarnaast vertelde Jan Jaap kort over Breens Network, de innovator van lerend Nederland waar Educator sinds dit jaar onderdeel van is. Breens Network bedient 900 onderwijsinstellingen in het VO, MBO en HO met meer dan een miljoen leerlingen en 90.000 docenten. Een interessant platform voor klanten van Educator is Breens.nl, waar je wekelijks interessante artikelen vindt over onderwijsthema’s zoals hybride onderwijs, security en gepersonaliseerd leren.

Nieuwe mogelijkheden met het SIS

In de eerste workshop van de middag gaf Jacob Maljaars (Product Owner bij Educator) een beknopte demonstratie van de nieuwe mogelijkheden in het SIS waar het afgelopen jaar aan gewerkt is. Hij liet zien hoe de inschrijvingen in het SIS te zien zijn en wat je hiermee kunt doen. Zo kun je collegegeld vaststellen en hier automatisch een factuur van aanmaken en sturen naar studenten. Vervolgens kun je ingekomen betalingen of incasso’s terugvinden in Educator en ook de koppeling met DUO en studielink gebeurt automatisch vanuit het SIS. Jacob liet tot slot zien hoe je eenvoudig een e-mail met een cijferlijst kunt opstellen en die in één keer stuurt met behulp van een gepersonaliseerde emailsjabloon naar een groep van bv. 100 studenten.

Terug naar de bedoeling

In de tweede workshop vertelde Mark Hergaarden (Beleidsmedewerker Landstede) over de herimplementatie van het onderwijsprogramma Talentvol Ontwikkelen. Hierbij schetste hij de uitdaging tussen het denken vanuit een systeem vs. denken vanuit het onderwijs waarbij de student centraal staat. Hiervoor was het belangrijk weer terug te gaan naar de bedoeling van Talentvol Ontwikkelen.

In verschillende fases is de visie op talentvol ontwikkelen opnieuw onder de loep genomen. Er zijn scans gedaan bij de onderwijsteams waarbij gevraagd werd naar de visie op onderwijs en wat dat betekent voor het onderwijs. Hieruit bleek dat de visie nog steeds overeenkwam met Talentvol Ontwikkelen. Op dit moment zit Landstede in een fase waarin Talentvol Ontwikkelen de weg naar een integrale benadering is ingegaan. Een visie op onderwijs vraagt immers ook om doorvertaling in je personeelsbeleid. Daarbij is de cirkel ook weer rond en komen er vragen aan het systeem binnen, echter nu stevig onderbouwd vanuit de herijkte visie.

Flexibeler onderwijs als motivator

De afsluitende Keynote werd verzorgd door Henk Hagoort (College van Bestuur Windesheim) waarin hij aan de hand van waarom, wat en hoe vertelde over flexibel studeren bij Windesheim. Omdat het werkveld complexer worden en studenten behoefte hebben aan een persoonlijke benadering (elke student is verschillend) heeft Windesheim gekozen voor persoonlijke flexibele leerroutes. De student neemt de regie over het eigen leerproces en dat werkt motiverend. De basis bij flexibel studeren bestaat nu uit leeruitkomsten die samen met het werkveld worden bepaald, momenteel wordt dit ook doorgevoerd binnen de voltijdopleidingen.

Op dit moment draait er een aantal pilots, één ervan is flexstuderen. Hierbij kiezen studenten vooraf hoeveel studiepunten zij per jaar gaan halen en ze betalen per studiepunt. Hierdoor kan een studie gecombineerd worden met werken of mantelzorger zijn. Als je de zelf vastgestelde norm haalt motiveert dit meer dan de standaardnorm (60 studiepunten) niet halen.

Bij Windesheim is het ook mogelijk om te switchen van opleiding als een student in de eerste paar weken erachter komt dat hij niet de juiste keuze heeft gemaakt. Ook het loslaten van het bindend studieadvies en werken met een doorstroomnorm zorgt ervoor dat studenten veel gemotiveerder zijn. Ze hebben hierbij de mogelijkheid bewust langer over hun studie te doen als de privésituatie daarom vraagt. Hiernaast wordt gewerkt met inhaalprogramma’s als de doorstroomnorm niet wordt gehaald en deze mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de uitval bij 1e en 2e jaars studenten flink is afgenomen.

Deze onderwijsvernieuwing moet vervolgens aansluiten bij een vernieuwd applicatielandschap. Op dit moment bouwt Windesheim aan een digitale campus en dat is een grote uitdaging omdat de systeemwereld om moet kunnen gaan met alle flexibiliteit die in het hedendaagse onderwijs gevraagd wordt. In een ideale wereld zou er één landelijk platform zijn waardoor studenten ook eenvoudig (gedeeltes van) studies naadloos binnen andere instellingen kunnen volgen.

 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts