Driestar Educatief

Kindkans: hulpmiddel voor het samenwerkingsverband bij extra ondersteuning

De groei in het gebruik van Kindkans zet door! Onlangs hebben zich opnieuw drie nieuwe samenwerkingsverbanden aangesloten bij Kindkans. Deze webapplicatie is speciaal ontwikkeld voor passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden hebben namelijk een oplossing nodig om de ondersteuning in de regio vorm te geven. Kindkans maakt dat makkelijker en voorkomt veel bureaucratische handelingen. Elk samenwerkingsverband is verantwoordelijk […]

Samenwerking en doorontwikkeling Kindkans met Educator

Met de komst van Passend Onderwijs hebben samenwerkingsverbanden een oplossing nodig om de ondersteuning in de regio vorm te geven. Speciaal hiervoor is er een applicatie ontwikkeld: Kindkans. Het verdelen van middelen, het toewijzen van arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen of het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, gemeente en zorg faciliteert Kindkans voor het primair- en voortgezet onderwijs. […]