Studentinformatiesysteem

Het SIS van Educator maakt flexibel en persoonlijk onderwijs mogelijk voor het mbo, ho en particulier onderwijs. Onze software wordt dagelijks gebruikt door duizenden studenten en medewerkers en is eenvoudig te koppelen aan bestaande applicaties.

 

Praktijkcase

Flexibel deeltijdonderwijs bij Saxion

Ontdek in deze praktijkcase hoe Saxion Parttime School flexibel onderwijs vormgeeft met behulp van het planbord en hoe studenten zelf modules kunnen inplannen.

Whitepaper

Het SIS als backbone van de flexibele belofte

Vraag de whitepaper aan en ontdek waaraan een studentinformatiesysteem moet voldoen om op een goede manier flexibel onderwijs te faciliteren.

Faciliteren van flexibel onderwijs

Eén van de grote uitdagingen waar het onderwijs de komende jaren voor staat, is het kunnen inspelen op behoeftes van studenten als het gaat om flexibel onderwijs. Daarnaast wordt de instroom van studenten in de toekomst steeds heterogener. Dit vraagt om een efficiënte afwikkeling in het studentinformatiesysteem. Educator faciliteert dit zowel bij aanmelding en inschrijving, maar ook als een student gedurende zijn studie bepaalde keuzes maakt. Een voorbeeld hiervan is het inrichten van modulair onderwijs, zoals we dat bij Hogeschool Saxion hebben gedaan. Educator blijft zich continu inzetten om de administratieve afhandeling die bij flexibel onderwijs hoort te minimaliseren.

Self-service voor student, coach en administratie

Onderwijs en toetsing op maat stelt eisen aan de manier waarop individuele keuzes worden vastgelegd. Voor de administratieve afwikkeling betekent dat onder meer dat ook studenten, docenten en begeleiders zelf bepaalde administratieve taken kunnen bijhouden en vastleggen. Zo kan een individueel studieplan eenvoudig worden vastgelegd door de administratieve ondersteuning, de coach of de student zelf. Uiteraard met de gewenste procesondersteuning, zodat een coach bijvoorbeeld een melding krijgt wanneer een student bepaalde keuzes maakt. Daarnaast kunnen studenten zich binnen Educator inschrijven voor o.a. lessen, keuzedelen en tentamens. Lees meer in de blog self-service administreren maakt flexibele belofte naar student waar.

De student als vertrekpunt

Om te voldoen aan alle uitdagingen die flexibel onderwijs met zich meebrengt is de individuele student bij ons het vertrekpunt, want geen enkele student is hetzelfde. Het onderwijs- en examenprogramma wordt weliswaar in algemene zin vastgelegd in de onderwijscatalogus, maar gekoppeld aan een individueel studieplan. Wanneer zich honderd studenten aanmelden, zijn dat potentieel honderd verschillende studieplannen. Studenten stromen verschillend in, kiezen verschillende keuzedelen en hanteren verschillende studietempo’s. Met één actie maak je honderd studieplannen aan. Op deze manier maken wij persoonlijk onderwijs mogelijk binnen ons studentinformatiesysteem.

Van aanmelden tot diplomeren

Wij ondersteunen met onze software de studentenadministratie van aanmelden tot diplomeren voor het particulier/geaccrediteerd MBO en HO en het bekostigd MBO en HO. Voor het bekostigd HO hebben we een Studielink en ROD HO koppeling en voor het bekostigd MBO hebben we de benodigde koppelingen zoals cambo, verzuimloket en ROD MBO. Daarnaast voorzien we in generieke functionaliteiten zoals financiële afhandeling, correspondentie en meer. Hierdoor wordt de studentenadministratie zoveel mogelijk ontlast en beschikken studenten en medewerkers altijd over de meest actuele informatie.

Volgen en begeleiden

Met Educator begeleid je studenten tijdens hun studie en breng je hun studievoortgang in beeld. Hierin kent Educator vele mogelijke varianten en wordt in de praktijk zowel ingezet voor formatieve als summatieve studievoortgang. Te denken valt aan vele vormen van cijfers, feedback en woordoordelen inclusief de berekening daarvan. In sommige gevallen vraagt een flexibel onderwijsconcept juist om andere begeleidingsvormen. De Leermeter als (formatief) begeleidingsinstrument helpt daar vandaag de dag al in bij diverse aantal onderwijsinstellingen zoals bij Scalda (‘de praktijkroute) en Friesland College (‘praktijkgestuurd leren’). Hiermee is de studievoortgang eenvoudig inzichtelijk voor student, begeleider en andere betrokkenen.

Bekijk cases uit het MBO en HO

Ontdek hoe onderstaande onderwijsinstellingen Educator inzetten en hoe zij dat ervaren:

Landstede
Hogeschool Windesheim
Saxion Hogeschool
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
IHE Delft

Eenvoudig geïntegreerd met andere applicaties

Educator voelt zich goed thuis in een breder applicatielandschap (bv. portal, ELO, Microsoft 365). Bovendien kent Educator een groot aantal standaardkoppelingen met veelgebruikte applicaties zoals, SBB, Microsoft Teams, Blackboard en Sharepoint. Educator integreert bovendien naadloos binnen je applicatielandschap dankzij gebruik van het standaard protocol SAML2 en koppelingen met o.a. ADFS en SURFconext.

Educator is een cloudoplossing, ontwikkeld op basis van moderne en bewezen open source technologie. Educator werkt met alle moderne browsers volledig responsive en koppelt met behulp van moderne technieken. Lees meer over de onderliggende techniek.

Onderdeel van mijndigicampus

Het studentinformatiesysteem van Educator is onderdeel van een nieuwe oplossing van Breens Network: mijndigicampus. Van inzicht in studentbehoeften en een digitale strategie tot studentinformatiesysteem, CRM-systeem, flexibele roostering en meer. Alles om invulling te geven aan de digitale campus van jouw onderwijsinstelling waarbij flexibel, persoonlijk en circulair onderwijs samenkomen en een leven lang ontwikkelen mogelijk maken.

De belangrijkste functies van ons studentinformatiesysteem

Functionele Architectuur Educator

Klanten met een Educator SIS / Volg- en leerplatform

Educator is volwassen en bewezen en wordt dagelijks door duizenden studenten en medewerkers van onder andere onderstaande onderwijsinstellingen gebruikt. Educator wordt ingezet in het middelbaar, hoger en particulier onderwijs.