Start ontwikkelen entree-opleidingen Aventus met de Herontwerptool

Start ontwikkelen entree-opleidingen Aventus met de Herontwerptool

Op 30 januari heeft Aventus een studiedag georganiseerd die in het teken stond van de ontwikkeling van de entree-opleidingen. CINOP heeft de werkgroep curriculum ondersteund bij de inzet van de Herontwerptool in het proces om samen tot een aantal basisuitgangspunten te komen voor de ontwikkeling van de entree-opleidingen.

Door de werkgroep mee te nemen in hoe de Herontwerptool werkt, kwam direct een goed gesprek op gang over wat we nu willen met de entree-opleiding. We hebben geïnventariseerd hoe de verschillende niveau 1 opleidingen op dit moment omgaan met integrale opdrachten, examinering, inrichting van de BPV en de wijze waarop wij studenten begeleiden. “Wat goed werkte was het ter plekke maken en vastleggen van keuzes” aldus Inge van Baalen, onderwijskundig adviseur van Aventus. De eerste stap met het ontwikkelen van een curriculum voor de nieuwe entree-opleidingen is al gezet! Het gebruik van de Herontwerptool is als erg gebruikersvriendelijk en leuk ervaren, de leden van de werkgroep waren enthousiast en nieuwsgiering om zelf aan de slag te gaan met het ontwerpen van scenario’s m.b.v. de Herontwerptool.

Aventus zal de Herontwerptool inzetten gedurende het herontwerp van de entree opleidingen. Bij het ontwerp wordt  kwalificatiedossier als uitgangspunt genomen.

Meer weten over de mogelijkheden van de Herontwerptool voor uw organisatie? Neem contact op met Educator.

 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts