Self-service administreren maakt flexibele belofte naar student waar

Self-service administreren maakt flexibele belofte naar student waar

Flexibilisering van het onderwijs vereist aanpassingen in de onderwijslogistieke processen van onderwijsinstellingen. Onderwijs en toetsing op maat stellen eisen aan het organiseren daarvan. Zeker als het gaat om onderwijs op grote schaal. Denk aan het mbo met verschillende examenplannen en formatieve activiteiten of curricula zoals de propedeuse of de hoofdfase van studierichtingen met grote groepen studenten in het HO. Self-service faciliteren van de administratie rondom individuele studieplannen is voor onderwijsinstellingen één van de randvoorwaarden om flexibel onderwijs te organiseren en te administreren.

Waar (studie)keuzes uiteenlopen lijkt het soms onhaalbaar om dit als administratie van een instelling voor een grote groep studenten individueel te registeren. Docenten of medewerkers van een onderwijsinstelling hebben niet altijd zicht op individueel gemaakte keuzes. Of het zijn simpelweg te veel afwijkingen om het effectief vast te leggen. De uitkomst is dan self-service: je wil het laten registeren door degenen die daar zicht op hebben. Dus bij de begeleider van de student, of de student zelf – vaak in samenwerking met zijn of haar coach.

Volgadministratie en self-service

Veelal is een volgadministratie bij een faculteit of afdeling de spin in het web. Zij administreren zaken en hebben het overzicht op studievoortgang, cijfers en het inleveren van opdrachten. Met self-service krijgt de student grip op zijn eigen studievoortgang en zijn of haar coach heeft zicht op het administratieve proces. Self-service maakt bijvoorbeeld het beheren van individuele studieplannen voor grote groepen studenten makkelijker. In het hoger onderwijs krijgen alle eerstejaars van een bepaalde studierichting de propedeuse gekoppeld. Of mbo-studenten die instromen worden gekoppeld aan het examenplan.

Self-service biedt volop mogelijkheden om te sturen

Self-service bij intekenen op tentamens of examens

Studenten bij instellingen die al gebruik maken van Educator tekenen zich al op grote schaal in voor tentamens, op geplande momenten in het kader van hun studiecontract. Er zijn daarbij allerlei mogelijkheden voor de onderwijsinstelling om te sturen op de juiste invoer, bijvoorbeeld alleen in kunnen tekenen (als student) als je een examen nog niet hebt behaald. Of door een maximaal aantal mensen te hanteren die zich voor een bepaalde module of tentamen kunnen intekenen.

Intekenen op keuze onderdelen binnen of buiten het programma

Een mogelijkheid met Educator is ook om studenten te laten intekenen op het vrije keuze onderwijs, zoals minoren in het hoger onderwijs of keuzedelen in het mbo.

Intekenen op lessen

Ook kunnen studenten intekenen op specifieke lesactiviteiten. Scalda bijvoorbeeld gebruikt Educator voor werkplaatsen in haar praktijkroute. Studenten stellen daarin hun eigen agenda samen, waar ze zelf alle lesactiviteiten en gesprekken met de coach en praktijkbegeleider inplannen.

Tempodifferentiatie: Plannen van je studie

Een ander voorbeeld is de inzet van het Planbord: studenten maken zelf keuzes in de tijd. Bijvoorbeeld: ‘Wanneer ga ik een module doen?’ Of: ‘Op welke locatie ga ik een module doen?’ Dit laatste gebeurt onder meer bij hogeschool Saxion. Na het plannen van de modules nemen studenten de planning door met hun studiecoach. Wanneer de student en de studiecoach overeenstemming bereiken, maakt de studiecoach de planning definitief. De student is nu klaar voor zijn of haar volgende periode.

Het bovenstaande is nog maar een deel van de mogelijkheden. Saxion-studenten bepalen namelijk ook met self-service in welke periode van een studiejaar zij een module volgen. Zij reguleren daarbij hun studielast door te kiezen hoeveel modules ze in een periode volgen. Studenten kiezen namelijk welke modules ze in welke periode volgen, op basis van interesse of thema’s die op dat moment relevant zijn in hun praktijkomgeving. In feite plannen studenten zelf hun gehele opleiding, op een flexibele manier met Planbord als onderdeel van Educator.

Samenwerking coach en student

Wanneer de student bepaalde keuzes maakt, krijgt diens coach daarvan een melding. In sommige gevallen is er immers goedkeuring nodig; over modules die al dan niet onderdeel kunnen uitmaken van een studie, maar ook goedkeuring ten aanzien van de planning. Bij Saxion keurt de coach de door de student gemaakte planning goed.

Ook beoordeelt de coach de weekplanning bij het intekenen op onderwijsactiviteiten in het kader van de praktijkroute (Scalda). Op basis daarvan vindt dan verantwoording plaats van de uren in verband met de wettelijke kaders rondom de onderwijstijd. Ook dit is dus geborgd binnen Educator. Door de rol van de coach goed te beleggen in de software is het bovendien goed mogelijk – zelfs al zijn de groepen studenten nóg zo groot – om individuele aanpassingen door te voeren in studieplannen. Hierdoor hebben student, coach, volgadministratie of andere belanghebbenden altijd zicht op de actuele en individuele studievoortgang van elke student.

Benieuwd naar andere randvoorwaarden voor flexibel onderwijs? Lees onze whitepaper “Het SIS als backbone van de flexibele belofte”.

 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts