Saxion Hogeschool kiest voor Educator

Saxion Hogeschool kiest voor Educator


Putten, 10 december 2009 – Saxion Hogeschool heeft Educator gekozen om educatieve ambities te versterken. Educator biedt het instrumentarium om onderwijskwaliteit te borgen, onderwijs effectief vorm te geven en biedt efficiëntie voor de bijbehorende bedrijfsvoering.

Na een uitgebreide testperiode heeft Saxion gekozen voor Educator. In een Proof of Concept (POC) – die onderdeel was van een aanbesteding – is Educator volledig ingericht naar de situatie van Saxion. Daarbij is vanuit diverse perspectieven Educator uitgebreid bekeken en in alle opzichten positief beoordeeld.

Er is voor Educator gekozen, omdat dit pakket als beste uit de bus is gekomen aan de hand van het – in de aanbesteding opgestelde – programma van eisen. “Het programma scoorde de hoogste punten op het gebied van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid voor zowel studenten als docenten”, vertelt Frank Alberse, projectmanager van het selectietraject. “Andere redenen zijn het feit dat het systeem een open structuur heeft, zodat het makkelijk aan de andere toepassingen van Saxion te koppelen is en de moderne architectuur.”

“De informatievoorziening binnen een hogeschool is van wezenlijk belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De dienstverlening aan onze studenten hangt in sterke mate af van de effectiviteit van de onderwijsprocessen”, aldus mr. H.G.M. (Ineke) van Oldeniel, lid van het College van Bestuur. “Educator biedt een krachtig ‘student services systeem’, waarbij de onderwijsprocessen centraal staan”.

“Tijdens de selectie was voor ons van groot belang om de ondersteuning van hybride onderwijsvormen te regelen: zowel voor cohort, aanbodgestuurd onderwijs als ook voor meer flexibel, vraaggestuurd onderwijs. Ondersteuning van onderwijs door middel van het aanbieden kennisvakken als een curriculum waar integrale competentie ontwikkeling belangrijk is”, aldus mw. drs. Caroline van de Molen, directeur Dienst Onderwijs & Student van Saxion Hogeschool. “Daarnaast biedt Educator een goede start voor de optimalisatie van de onderwijslogistiek. Een efficiënte bedrijfsvoering en een goede onderwijskwaliteit versterken elkaar”.

Over Saxion

Saxion, met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn, vormt met ruim 21.000 studenten en circa 2.000 medewerkers een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Oost-Nederland. Saxion biedt een breed scala aan opleidingen met diverse varianten aan. Het onderwijs kan als hoogwaardig, innovatief en ondernemend gekarakteriseerd worden. Studenten studeren individueel in een ‘persoonlijke leerweg’.  Samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen en overheden resulteren in onderwijs, dat nauw aansluit op de beroepspraktijk. Daarnaast wordt er momenteel een breed programma voor toegepast onderzoek ontwikkeld.
zie www.saxion.nl

Educator

Educator is een dynamisch en innovatief softwarebedrijf, die zijn oplossingen en diensten levert aan het onderwijs en bedrijfsleven.
Educator biedt een ‘nieuwe generatie’ onderwijs informatie systeem en ondersteunt daarmee processen en principes vanuit een administratief en onderwijskundig perspectief.
Kernwoorden zijn: onderwijslogistiek, flexibilisering, individualisering en competentie ontwikkeling.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts