Samenwerking en doorontwikkeling Kindkans met Educator

Samenwerking en doorontwikkeling Kindkans met Educator

Met de komst van Passend Onderwijs hebben samenwerkingsverbanden een oplossing nodig om de ondersteuning in de regio vorm te geven. Speciaal hiervoor is er een applicatie ontwikkeld: Kindkans.

Het verdelen van middelen, het toewijzen van arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen of het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, gemeente en zorg faciliteert Kindkans voor het primair- en voortgezet onderwijs.

Inmiddels wordt Kindkans door zestien volledige of gedeeltelijke samenwerkingsverbanden gebruikt. Veel samenwerkingsverbanden zijn nog aan het zoeken welke ondersteuning zij nodig hebben voor het realiseren van een efficiënte organisatie voor het arrangeren van extra ondersteuning of het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen. Kindkans is nu al drie jaar operationeel. In eerste instantie voor de voorlopers van Passend Onderwijs, maar nu ook steeds meer voor de andere samenwerkingsverbanden die toe zijn aan een goed digitaal instrument.

Samenwerking Driestar educatief en Educator

Op 5 februari jl. is Driestar educatief voor langere tijd een samenwerking aangegaan met Educator om Kindkans te ondersteunen en door te ontwikkelen op een aantal belangrijke thema’s. Het belangrijkste thema is de verandering ten aanzien van de RVC’s (arrangeren PRO en LWO), maar ook het (beter) koppelen met meerdere partijen dan ParnasSys en SOMtoday en het uitbreiden van Kindkans met meer functionaliteiten staat op de agenda. Verder wordt er gewerkt aan de dossiers in Kindkans en moet het voor elk samenwerkingsverband mogelijk zijn om  eenvoudige formulieren voor aanmeldingen te maken.

Roel Nicolai (Educator) over Kindkans: “We zien Kindkans als een hele mooie verrijking van ons productportfolio. Met name wanneer het gaat om een goede en efficiënte begeleiding van leerlingen of studenten. Zij verdienen een persoonlijke benadering en een aanpak op maat wanneer dat nodig is. We zien daarin bovendien veel synergie tussen oplossingen voor passend onderwijs in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.”

Bart Vollmuller (Driestar educatief) over Kindkans: ‘’Kindkans is ontwikkeld voor Samenwerkingsverbanden die vooruitliepen op de komst van Passend Onderwijs. Het grote voordeel voor een Samenwerkingsverband is dat je door het gebruik van Kindkans een hoop tijd kunt besparen voor de ondersteuningstoewijzing. Niet alleen wanneer je ParnasSys gebruikt, biedt Kindkans grote voordelen, maar ook wanneer jouw school ander pakket heeft is Kindkans het instrument om snel en eenvoudig bovenschoolse arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen toe te kennen.’’

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over Kindkans of neem contact op met A.M. (Bart) Vollmuller. U kunt zich ook inschrijven voor één van de presentatiebijeenkomsten die gehouden worden op onderstaande data.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts