ROC van Twente verhoogt zelfstandigheid student met Educator

ROC van Twente verhoogt zelfstandigheid student met Educator

In deze blog vertelt onze nieuwe klant ROC van Twente over de opleiding Sport & Bewegen die volop in ontwikkeling is en hoe Educator daarbij helpt.

ROC van Twente in het kort

Bij ROC van Twente volgen ruim 22.000 studenten een mbo-opleiding of volwassenenonderwijs. ROC van Twente staat in de MBO Keuzegids 2021 landelijk op de derde plaats en daar zijn ze dan ook erg trots op! De 300 verschillende beroepsopleidingen zijn verdeeld over 11 colleges. De opleiding Sport & Bewegen (niveau 3 & 4) met ruim 600 studenten gaat vanaf schooljaar 2021-2022 de Leermeter inzetten.

De opleiding Sport & Bewegen in ontwikkeling

Sport & Bewegen is een opleiding met veel praktijkvakken op sportvelden en in sporthallen. De theorielessen worden gegeven in de Grolsch Veste (stadion FC Twente). Studenten worden opgeleid tot Sport en bewegingsleider (niveau 3) en Sport en bewegingcoördinator (niveau 4). Studenten leren o.a. toernooien en evenementen organiseren en begeleiden en het geven van bewegingsactiviteiten. ”Ze leren al vrij snel voor een groep te staan, vooral door middel van de stages die al vanaf het eerste schooljaar starten.” Aldus Geert Westerhof, Teammanager Sport & Bewegen. In de markt zijn er veel ontwikkelingen en daar gaat de opleiding Sport & Bewegen in mee. Geert Westerhof vertelt: “om onze studenten meer kansen op de arbeidsmarkt te geven hebben we de opleiding geherstructureerd. Bij niveau 3 gaan studenten vanaf het tweede jaar kiezen tussen twee richtingen: fitness en gezondheid of buurtsport en recreatie. Bij niveau 4 kiezen studenten vanaf het derde jaar uit één van de vijf verschillende profielen. Dit zorgt voor meer specifieke kennis en ervaring voordat je begint met werken. Daarnaast is er de mogelijkheid om tijdens de opleiding keuzedelen te volgen. In samenwerking met diverse sportbonden kun je diploma’s halen waardoor je makkelijker aan de bak komt, zoals bijvoorbeeld een trainersdiploma van de KNVB. Volgend jaar starten we met het nieuwe keuzedeel Padel, een opkomende sport die veel gelijkenissen vertoond met tennis”.

De ontwikkeling van de student beter in beeld

“Naast de inhoudelijke kant, vonden we het anderzijds belangrijk om de ontwikkeling van de student beter in beeld te krijgen. We wilden vooral dat de student zelfstandiger wordt en meer bezig is met zijn eigen ontwikkeling. Door de cijfers die ze kregen, waren de studenten vaak niet meer geïnteresseerd in de bijbehorende feedback. Met een 6 waren ze tevreden en dat was het dan. Maar we willen studenten juist motiveren om zich beter te ontwikkelen aan de hand van de feedback van de docenten. De Leermeter van Educator is daar een perfecte tool voor, omdat je feedback ook daadwerkelijk bespreekt. Doordat we veel met rubrics werken gaat de student ook veel beter zien wat de criteria zijn om een stap verder te komen. Komend schooljaar zetten we een grote stap, we stoppen met cijfers geven en gaan volledig over op formatief evalueren met de Leermeter.” Aldus Westerhof.

Studenten moeten zelfstandiger worden

“Het doel van deze wijzigingen is vooral dat de studenten uiteindelijk zelfstandiger worden en dat ze verantwoordelijk worden voor hun eigen ontwikkeling. In het verleden was de docent daar vooral verantwoordelijk voor en dat moet anders. Studenten gaan vanaf volgend jaar met behulp van de Leermeter bewust vastleggen welke ontwikkeling ze doormaken, ze worden dus verplicht om goed in de spiegel te kijken. Laat maar zien dat je daar bent, kom maar met bewijsvoering om dat aan te tonen.” Aldus de Teammanager van Sport en Bewegen.

Formatief evalueren: van cijfers naar feedback

Westerhof: “Dat is natuurlijk geen eenvoudig proces, allereerst moesten we ervoor zorgen dat we de juiste ondersteuning van ICT kregen om dit te realiseren. Vervolgens moesten we ook onze eigen docenten mee hebben. Dat laatste ging relatief makkelijk omdat veel docenten zich bewust zijn dat formatief evalueren de student verder kan helpen en dat de Leermeter daarbij een goede ondersteuning kan zijn. De landelijke trend om steeds minder cijfers te gaan geven heeft ons ook wel geholpen bij dit proces. We gaan de komende drie jaar een pilot draaien en vervolgens gaan we evalueren. Een mooie kans voor onze opleiding om te laten zien wat het onze studenten kan brengen. De implementatie van de Leermeter is in een korte tijd gerealiseerd, voor docenten is dat best spannend. Maar aanpassingen kosten altijd extra moeite, maar we moeten die stip op de horizon blijven zien. Tot slot is het ook belangrijk om studenten en ouders goed mee te nemen in de communicatie, ook ouders zijn heel erg gewend aan cijfers. Daarom gaan we daar begin volgend jaar extra aandacht aan schenken. We zijn erg enthousiast over hoe de implementatie in korte tijd is gerealiseerd en kijken uit naar het volgende schooljaar om er echt mee te gaan werken.”

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts