ROC de Leijgraaf start met de Herontwerptool!

ROC de Leijgraaf start met de Herontwerptool!

Welkom ROC de Leijgraaf! Na een uitgebreid onderzoek naar de verschillende applicaties landelijk beschikbaar zijn voor het ondersteunen van teams bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur, heeft ROC de Leijgraaf gekozen voor Herontwerptool. Daar zijn we uiteraard erg blij mee!

Om de onderwijsregisseurs en opleidingsontwerpers mee te nemen in het WAT en HOE van de Herontwerptool zijn twee introductie-bijeenkomsten georganiseerd op 6 een 11 november. Doel van deze bijeenkomsten was om het proces van het herzien van curricula kort te schetsen en toe te lichten waar de Herontwerptool van meerwaarde kan zijn; op alle aspecten van het proces van curriculumontwikkeling en in het bijzonder bij de stappen ‘visie & kaders’, ‘formuleren van ontwerpprincipes’ en ‘bouwen van het grofontwerp’.

Na een korte introductie zijn we aan de slag gegaan met het verkennen van de Herontwerptool door eerst de ROC-brede visie en standaarden te bespreken en vervolgens zelf een start te maken met het bouwen van een curriculum. In de evaluatie van beide sessies kwam naar voren dat de opleidingsontwerpers de tool ervaren als een laagdrempelig, krachtig en overzichtelijk instrument. De mogelijkheid om snel te schakelen tussen ontwerpen en tussentijds feedback krijgen op het voldoen aan de onderwijstijd en de dekking met het KD werd als een pré benoemd van de Herontwerptool ten opzichte van de exceldocumenten die nu veelal worden gebruikt voor het maken van een grofontwerp. Ook de mogelijkheid om output te gebruiken voor het vervolgproces, zoals roostering, opstellen van het plan van inzet en de studiegids, ziet ROC de Leijgraaf als een interessante kans om verder uit te werken en nog meer meerwaarde van de Herontwerptool te kunnen ervaren.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts