Programma van Eisen voor een online Studiegids / OER

Dit document:

  • is een programma van eisen voor een online studiegids / OER (laatste update maart 2021).
  • is tot stand gekomen op basis van onze ervaringen in het beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs bij de implementatie van de Educator Studiegids.
  • geeft weer welke behoeften we zien voor verschillende gebruikers in het proces (in de vorm van als … wil ik … zodat …).

Dit programma van eisen kunt u gebruiken ter inspiratie en als basis om uw eigen programma van eisen op te stellen.

online studiegids

Programma van Eisen voor een online Studiegids / OER

Download dit excelbestand en vul het voor uw eigen organisatie in. Het programma van eisen is samengesteld op basis van ervaringen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.