Privacy verklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.  In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden en rechtsgronden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake ICT diensten en het beheren en verdiepen van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, en ter nakoming van op ons rustende wettelijke verplichtingen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons daarmee toestuurt, bewaard zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien u zich via de website, of op een andere manier opgeeft voor een van onze activiteiten, iets bestelt of gebruikt maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Indien u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Indien uw organisatie klant is van ons, dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit onze contractuele relatie of op grond van de wet. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals het bijwonen aan een event of anderszins), aanvullende informatie over ons te sturen, zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die verplicht zijn, worden aangegeven. Die gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contactgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties dat diensten bij ons afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van onze organisatie beter kunnen invullen. Wij hebben maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Heeft u daar vragen over, of heeft u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zullen wij de persoonsgegens bewaren voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Wij bewaren uw persoonsgegevens echter niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn persoonsgegevens langer te bewaren.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van ons bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de hostingprovider).

Gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, of wanneer wij  elektronische diensten aanbieden, dan maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, en om onze website zo informatief mogelijk in te richten. U kunt deze cookies uitzetten door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarvan links zijn opgenomen op onze website.  Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, dragen wij geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Ten aanzien van het gebruik van Google Analytics, Sharpspring, LinkedIn, en Twitter merken wij het volgende op:

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Sharpspring

Educator maakt gebruik van Sharpspring. Sharpspring geeft zogeheten tracking cookies af. Deze cookies zorgen ervoor dat wij u kunnen voorzien van relevante informatie. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Sharpspring opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en door ons uitgelezen en gebruikt om inzicht te krijgen in uw bezoek- en klikgedrag op de website en uw interesses. Leest u de privacyverklaring van Sharpspring (die van tijd tot tijd aangepast kan worden) om te begrijpen hoe Sharpspring met uw persoonsgegevens zal omgaan: https://sharpspring.com/legal/privacy/.

LinkedIn en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Informatieverzoeken, Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer benaderd wilt worden met informatie over onze producten. Indien u meer informatie wilt over ons of onze producten, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie, beperking van het verwerken, verwijdering of wissing van uw persoonsgegevens wilt doen, neem dan schriftelijk contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die wij van u verwerken ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn behandelen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Educator B.V.
Vanenburgerallee 13
3882 RH Putten

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 10 februari 2020.