Pilot Herontwerptool bij Deltion van start! Meer voorlopers gezocht!

Pilot Herontwerptool bij Deltion van start! Meer voorlopers gezocht!

In het kader van de pilot van de herontwerptool bij Deltion zijn eind vorige week een aantal verbeteringen opgeleverd, met name gericht om de relatie te kunnen leggen naar bestaande en nieuwe kwalificatiedossiers.

Afgelopen maandag is een enthousiast team (Sport en bewegen) aan de slag gegaan met de herontwerptool met haar nieuwe kwalificatiedossiers. Het instrument werd goed ontvangen en bewees zijn waarde in waardevolle discussies over het curriculum ontwerp.

Tijdens de managementconferentie (CvI, 10 en 11 april) zullen de resultaten van de pilot gepresenteerd worden. (Je kunt deze sessie in je programma plaatsen via cviweb2013.nl)

Voorlopers gezocht

In het kader van de doorontwikkeling zijn we nog op zoek naar een aantal voorlopers die het instrument in hun eigen praktijk willen toepassen. Het heeft de voorkeur dat dit teams betreft die al met de nieuwe kwalificatiedossiers aan de slag kunnen. Het biedt je de kans om op interactieve en speelse wijze na te denken over je herontwerp aan de hand van de nieuwe kwalificatiedossiers en tevens mee te denken in de doorontwikkeling van het instrument!

Geinteresseerd? Meld je aan bij Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu, 0341-745 900)

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts