Ook Techniek College Rotterdam zet de Herontwerptool in!

Ook Techniek College Rotterdam zet de Herontwerptool in!

Per 1 augustus 2016 zullen de techniekopleidingen van Albeda en Zadkine onder één naam verder gaan als Techniek College Rotterdam. Het convenant hiervoor is op 1 oktober officieel ondertekend, gefeliciteerd!

Het Techniek College Rotterdam heeft de ambitie om toonaangevend technisch onderwijs te bieden in de regio Rotterdam Rijnmond, in samenwerking met het bedrijfsleven, zodat het nog beter aansluit op de wensen en de behoeften vanuit het bedrijfsleven.

Techniek College Rotterdam heeft voor de Herontwerptool gekozen omdat de volgende elementen voor hen cruciaal zijn:

  • creeren van transparantie;
  • werken vanuit een uniform format;
  • het voeren van het goede gesprek;
  • onderbouwen van gemaakte keuzes.

Het Techniek College ambieert niet alleen de basis op orde te krijgen, maar tevens een kwaliteitsslag te maken. De teams maken hun grofontwerp voor het nieuwe curriculum in dit instrument en krijgen direct van feedback op kwaliteit van de opleiding en het voldoen aan wettelijke- en ROC-brede kaders. Daardoor is de ruimte voor de teams maximaal.

Bovendien worden zij zowel in het licht van de samenvoeging van beide scholen als de invoering van de herziene kwalificatiestructuur (IHKS) momenteel ondersteund met de leergang ‘Van KD naar opleidingsplan’ onder begeleiding van CINOP Advies. Op 2 december staat dag 4 van de leergang gepland en zullen de teams verder werken aan de contouren van hun grofontwerp.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts