Ook op CvI 2019? Bezoek deze Educator workshops

Ook op CvI 2019? Bezoek deze Educator workshops

Dé CvI Conferentie 2019 vindt plaats op 27 en 28 maart 2019 in Den Haag, in het Car Jeans (ADO) Stadion. Gastcollege dit jaar is ROC Mondriaan.
In diverse workshops komt Educator aan bod. Meer weten of geïnteresseerd in een demonstratie? Roel Nicolai en Jan Jaap Kanis zijn namens Educator aanwezig, dus neem gerust contact op voor het maken van een afspraak op één van de dagen.

Onderwijs 2020: Op weg naar flexibilisering in het onderwijs

Binnen de opleidingen Zakelijke Dienstverlening en Handel van het Friesland College hebben we een antwoord gevonden op de nieuwe uitdagingen waar we de komende jaren voor komen te staan: krimp in de regio, meer kwetsbare jongeren en nieuwe doelgroepen, die allemaal maatwerk van ons verlangen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden hebben we na de doorontwikkeling van onze twee routes leereenheden en de praktijkroute met ons onderwijsconcept Onderwijs 2020 een manier gevonden om toekomstbestendig maatwerkonderwijs te bieden. Coaching is hierbij de rode draad en werken in communities of learning is de basis voor geflexibiliseerd leren. Ben je nieuwsgierig hoe we dit aanpakken? Kom naar onze workshop Onderwijs 2020 van het Friesland College.
Educator wordt ingezet ter ondersteuning.

Wanneer: 28 maart 2019, 09:30 – 10:30
Locatie: Skybox 4.15
Presentatoren: Marcel van Dijk, Pieterke Donkerbroek
Meer info: https://www.educator.eu/friesland-college-student-pakt-regie-bij-praktijkroute/

Samen opleiden PDG Landstede MBO en Hogeschool Windesheim

Hogeschool Windesheim en Landstede MBO geven samen vorm en inhoud aan het PDG-traject van zij-instromers bij Landstede. Hiermee kunnen we de onderwijsvisie van Landstede verweven in het opleiden van nieuwe docenten. We begeleiden hen zoals wij graag willen dat ze hun studenten begeleiden volgens de visie van Talentvol Ontwikkelen en met hetzelfde digitale leerlingvolgsysteem, elektronisch Talentvol Ontwikkelen (Educator). Zowel trainers/ docenten van Landstede en van Windesheim geven inhoud aan de opleiding

Wanneer: 27 maart 2019, 14:15 – 15:15
Locatie: Skybox 3.10
Presentatoren: Corry Boone, Mirjam van Dijk
Meer info: https://www.windesheim.nl/over-windesheim/nieuws/2016/maart/cocreatie-van-landstede-en-windesheim-pdg-traject-op-maat/

In welke stappen kun je naar gepersonaliseerd onderwijs?

Binnen het mbo is gepersonaliseerd leren een hot item, maar hoe geef je dit nu handen en voeten als opleiding? Binnen Landstede is de opleiding Sociaal Werk inmiddels 4 jaar op weg, oa met een flexrooster. Tijd om te delen! Hoe kan je als docent en team inspelen op de behoefte aan zelfregie van de student, maatwerk leveren en de intrinsieke motivatie van de studenten vergroten? Wat moet een docent(enteam) laten en/of juist doen! Binnen deze sessie vertellen we over het onze good-practice, waarbij we specifiek ingaan op het ontwikkelde stappenplan (nog in concept), hoe je als team aan de slag kan gaan met het vormgeven en uitvoeren van deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs en specifiek het flexibel roosteren.
Onder andere Electronisch Talentvol Ontwikkelen (ook wel e-TO, Educator bij Landstede) wordt hierbij ingezet als digitaal instrument.

Wanneer: 28 maart 2019, 13:00 – 14:00
Locatie: Skybox 4.01
Presentatoren: Jeroen Zeeman, Marjanne Hagedoorn
Meer info: https://www.educator.eu/educator-in-beeld-bij-landstede-in-boekje-onderwijs-op-maat-onderwijsdagen/

Spoor 22: RIF aanvraag vanuit welzijn

Samen met werkveld en onderwijsinstellingen zijn we een publiek-private samenwerking gestart. Met Spoor 22 hebben we een breed gedragen plan richting 2022 waarin we met onderwijs- en welzijnsinstellingen in de regio Rotterdam Den Haag ons gezamenlijk richten op de veranderende eisen aan de nieuwe welzijnsmedewerker, vergroting van de kansen van mbo’ers op de arbeidsmarkt en innoveren op leren.Het programma richt zich op twee sporen richting 2022. Het eerste spoor is de positionering van de nieuwe welzijnsmedewerker. Deze moet steeds meer een actieve en ondernemende rol spelen in de wijk. Het tweede spoor richt zich op innoveren op leren, waardoor mbo’ers meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Educator wordt ingezet als formatief volg- en leerplatfom bij de School voor Sociaal werk en Maatschappelijke zorg. Educator neemt deel aan de RIF aanvraag als partner.

Wanneer: 28 maart 2019, 14:15 – 15:15
Locatie: Skybox 3.15
Presentatoren: Angelo Ros

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts