(Ook) Koning Willem I College zet de Herontwerptool in!

(Ook) Koning Willem I College zet de Herontwerptool in!

Naar aanleiding van een uitgebreid en zorgvuldig selectietraject heeft ook het Koning Willem I College besloten met de Herontwerptool aan de slag te gaan ter ondersteuning van het ontwerpproces van teams.

Waarom de Herontwerptool?

Lidy van Oers, Onderwijskundig adviseur van het Koning Willem I College: “We zochten een instrument om teams te ondersteunen in het proces om tot een grofontwerp te komen. De Herontwerptool helpt in het voeren van het goede gesprek, het onderbouwen van keuzes, het direct zicht krijgen op kwaliteit van de opleiding en het voldoen aan wettelijke- en ROC-brede kaders. Bovendien was voor ons de laagdrempeligheid van het instrument van doorslaggevend belang in de besluitvorming. Dit gecombineerd met de mogelijkheden voor het leggen van koppelingen binnen ons ROC brede ICT landschap.”

Over de Herontwerptool

De Herontwerptool is een online instrument dat ontwikkelteams in staat stelt geweldige & goed samenhangende opleidingsprogramma’s te ontwerpen, snel hun opleidingsprogramma’s te analyseren en deze te delen en te publiceren. Meer informatie vindt u op www.herontwerptool.nl

Over Koning Willem I College

Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (roc) in ‘s-Hertogenbosch, voor middelbaar beroepsonderwijs, vervolgonderwijs en educatie. Op het Koning Willem I College volgen zo’n 11.000 studenten onderwijs.

 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts