Onze must reads over flexibilisering van onderwijs (2/2)

Onze must reads over flexibilisering van onderwijs (2/2)

Het thema flexibilisering van onderwijs staat in diverse opzichten weer volop in de schijnwerpers. In deze blog benoem ik een aantal lezenswaardige bronnen die wij vanuit Educator de moeite waard vonden en daarom graag delen. Ze helpen om inzicht te geven in flexibilisering van onderwijs en de diverse projecten en pilots die momenteel lopen. Zowel in het MBO als het HO is het een belangrijk onderwerp en onze verwachting is dat onderwijs alleen nog meer flexibeler gaat worden de komende jaren. Hieronder delen we de laatste vier must reads uit deze tweedelige serie, bekijk hier deel 1.

 

Praatplaat toekomst MBO (2020)

Sector: MBO

In het coronatijdperk is het onderwijs flink opgeschud. Ook de mbo-sector heeft een waanzinnige versnelling en wendbaarheid laten zien in het opzetten van onderwijs op afstand en het bijstellen van gevestigde normen en kaders. Dat is aanleiding voor een groep van vijftien ambitieuze mbo-bestuurders om een vernieuwd perspectief van de toekomst te schetsen. Een toekomst waarin volop gebruik wordt gemaakt van de lessons learned en kansen die dit tijdperk het onderwijs biedt. Hoe de toekomst van het mbo eruit ziet? Bekijk deze praatplaat die ontwikkelingen in beeld brengt en het gesprek daarover op een goede manier kan faciliteren. Onderdelen zoals je eigen route kiezen en leven lang ontwikkelen zijn erg relevant als het gaat om flexibilisering van onderwijs.

Bekijk hier de bron: Kennispunt MBO

Thema: organiseren van flexibel onderwijs

Sector: HO

Veel hogescholen zijn bezig met flexibilisering van het onderwijs, om in te spelen op de veranderende vraag van werkgevers, professionals en studenten. Flexibilisering stelt hogescholen voor ingewikkelde uitdagingen op het gebied van de organisatie van het onderwijs. Om in beeld te brengen hoe hogescholen flexibel onderwijs organiseren en met de bijbehorende uitdagingen omgaan, heeft het lectoraat ‘contextueel veranderen’ van Hogeschool Leiden casestudies uitgevoerd in het kader van programma Goed Georganiseerde School. Hierin zijn praktijkvoorbeelden te vinden van onder andere de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Leiden, Saxion (ondersteund door Educator) en Windesheim. Een erg interessante studie om te lezen, omdat het vele inzichten geeft in de manier waarop hogescholen invulling geven aan flexibel onderwijs, maar ook omdat ze conclusies trekken als het gaat om ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes voor het succesvol organiseren van flexibel onderwijs.

Bekijk hier de bron: Hogeschool Leiden

 

Showcase – Friesland College: ‘Voor succesvolle praktijkroutes is een lerende organisatie een vereiste’

Sector: MBO

In deze case staan de praktijkroutes van het Friesland College in de spotlight (ondersteund door Educator). Lees over de wisselwerking tussen de praktijk en het onderwijs en wat flexibiliteit met de studenten doet. De praktijkroutes stimuleren om een lerende organisatie te kweken. Zowel studenten als docenten dagen elkaar uit om nieuwe kennis of vaardigheden op te doen, bijvoorbeeld door zelf naar oplossingen te zoeken. Hierdoor zien studenten in dat leren niet ophoudt na het behalen van het diploma.

Bekijk hier de bron:  Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen

 

Flexibilisering van het onderwijs aan de hand van 4 studentroutes

Sector: HO

Deze 4 studentroutes zijn een resultaat van de zone ‘Flexibel onderwijs’ van het versnellingsplan van SURF. Zij bieden een groot aantal publicaties aan die daar verder op ingaan. Eén daarvan is een overzichtelijke slideset waarin de 4 verschillende studentroutes worden toegelicht. Het geeft een helder en duidelijke kijk op de verschillende mogelijkheden van het aanbieden van flexibel onderwijs en vooral wat dit betekent voor de student. Per studentroute staat ook een bijbehorende pilot genoemd.

Bekijk hier de bron: Versnellingsplan

 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts