Onze must reads over flexibilisering van onderwijs (1/2)

Onze must reads over flexibilisering van onderwijs (1/2)

flexibilisering van onderwijs

Het thema flexibilisering van onderwijs staat in diverse opzichten weer volop in de schijnwerpers. In deze blog benoem ik een aantal lezenswaardige bronnen die wij vanuit Educator de moeite waard vonden en daarom graag delen. Ze helpen om inzicht te geven in flexibilisering van onderwijs en de diverse projecten en pilots die momenteel lopen. Zowel in het MBO als het HO is het een belangrijk onderwerp en onze verwachting is dat dit thema in de schijnwerpers zal blijven staan de komende jaren. De must reads kennen verschillende achtergronden en zijn soms ontstaan in een specifieke sector. Maar zijn het lezen waard wellicht juist ook om van andere sectoren te leren (vandaar dat ik dit expliciet heb genoemd). Hieronder delen we de eerste drie must reads, bekijk ook deel 2 van deze serie.

Het MBO in 2025 – Manifest voor de toekomst van het MBO (2015)

Sector: MBO

In dit document gaat de MBO Raad op zoek naar de noodzakelijke en gewenste veranderingen zodat het MBO toekomstbestendig blijft. Deze bron is het lezen waard omdat het context geeft aan de relevantie van flexibilisering in het MBO. Het manifest bevat geen waterdichte oplossingen maar het stelt zaken ter discussie en biedt mogelijke oplossingsrichtingen. Op de arbeidsmarkt gaan de ontwikkelingen in de beroepen snel. Beroepen komen en verdwijnen. Voor een groot deel kunnen we nu nog niet voorspellen welke beroepen er over tien jaar zijn. De eisen die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld, wijzigen en breiden zich uit. De 21e eeuw vraagt om nieuwe en andere beroepsvaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, robotisering en het wegvallen van onderdelen van de sociale zekerheid.

Bekijk hier de bron: mboraad.nl

Trends in flexibilisering – Onderwijsdagen (2020)

Sector: HO

Technologie speelt een sleutelrol in het mogelijk maken van flexibel onderwijs. In deze videosessie van een half uur schetst Paul den Hertog (HvA en Versnellingszone Flexibilisering) de stand van zaken van flexibilisering in het hoger onderwijs. Hij benoemt wat dit vraagt voor de studentinformatiesystemen en informatievoorziening van onderwijsinstellingen. Jocelyn Manderveld (SURF) presenteert de “landkaart voor flexibilisering”. Aan bod komen instrumenten die passen in de cyclus van het oriënteren op onderwijsaanbod, het intekenen op onderwijsaanbod, benutten van het eduID en het digitaal certificeren van bereikte resultaten. Interessant is tenslotte (als leverancier van een SIS) dat zij in het laatste deel de verbinding maken naar wat deze trends betekenen voor het SIS.

Bekijk hier de bron: SURF

Leven lang ontwikkelen – Doorpakken op digitalisering

Sector: MBO

Het programma ‘doorpakken op digitalisering’ is een initiatief van MBO Digitaal (voorheen saMBO ICT). Lees over de interessante ontwikkelingen op het vlak van een leven lang ontwikkelen (LLO) en de doorvertaling van relevante thema’s in dit kader.

Team LLO heeft binnen het programma Doorpakken op digitalisering de opdracht gekregen om binnen de kaders van de kwalificatiestructuur een antwoord te formuleren op leervragen van werkenden en werkzoekenden. Daarbij concretiseren ze het beeld dat er is van LLO: gepersonaliseerd en modulair onderwijs. Ook brengen ze leervragen in kaart door middel van persona’s, onderzoeken ze de impact op processen binnen de school en verkennen ze onderliggende grondbeginselen. Het noemen waard zijn de geschetste persona’s, maar ook de voorbeelden spreken tot de verbeelding.

Bekijk hier de bron: MBO digitaal

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts