Ontwerpen van curricula met de Herontwerptool bij Nova College: 1e pilot succesvol afgerond!

Ontwerpen van curricula met de Herontwerptool bij Nova College: 1e pilot succesvol afgerond!

Het Nova College voert momenteel 5 pilots uit om met behulp van de Herontwerptool in twee bijeenkomsten tot een grofontwerp te komen dat voldoen aan de nieuwe kaders m.b.t. de onderwijstijd én dat gebaseerd is op de onderwijsvisie van het Nova College (waarin 5 leerlijnen centraal staan). Op 19 november heeft de 2e bijeenkomst plaatsgevonden voor de teams SMD en Junior Accountmanager (unit economie). Daarmee is de 1e pilotronde voor deze twee teams met succes afgerond.

De Herontwerptool is een gebruikersvriendelijk instrument dat herontwerpteams helpt bij het herijken / ontwikkelen van hun curriculum. Door het werken met de Herontwerptool wordt de bewustwording binnen het team vergroot over de keuzes die gemaakt moeten worden om een goed curriculum te ontwikkelen. Binnen het team SMD is bijvoorbeeld gesproken over bufferweken, waardoor ‘lucht’ in het programma wordt gecreëerd voor extra activiteiten, individuele gesprekken met studenten en ontwikkeltijd voor docenten. Dit komt de kwaliteit van onderwijs ten goede. Ook de kwaliteit van SLB en het examenplan is aan bod gekomen, waarbij ook gezocht is naar mogelijkheden om de doorstroom naar het HBO te bevorderen.

Enkele reacties van de docenten SMD:

  • Het gemak: het gebruik van de Herontwerptool bespaart tijd; het geeft meer werk wanneer je het NIET gebruikt dan wanneer je dit wel doet
  • Je kunt de Herontwerptool voor meer dingen gebruiken dan het aanpakken van het hele programma. Zo kan de Herontwerptool ook helpen bij het vergroten van het inzicht in wat je nu hebt (en niet hebt), het voeren van een goed gesprek daarover om  daar vervolgens verbeterplan aan te koppelen. Ook dat is al een meerwaarde.
  • Het is leuk om met curriculumontwikkeling mee bezig te zijn; je krijgt gelijk in beeld door de analyses hoe de verhoudingen zijn m.b.t. leerlijnen, onderwijstijd en de dekking met het KD. Het vergroot de bewustwording van het onderwijsmodel en wat we willen neerzetten.
  • Door gezamenlijk met de Herontwerptool te werken, vergroot je de betrokkenheid van het team.

Het team Junior Accountmanager heeft de Herontwerptool vanuit een andere invalshoek gebruikt; unitbreed. Zij hebben de focus gelegd op het ontwikkelen van een gezamenlijk basisjaar. Daarin is eerst bepaald wat het eindresultaat van dat jaar moet zijn en vervolgens is terug geredeneerd naar wat dit voor de inrichting van de voorliggende periodes betekent. Zowel qua inhoud van de vakken (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) als ook qua verdeling van de uren BPV en BOT en specifieker, verdeling van uren over de diverse vakken.

Enkele reacties van de docenten economie:

  • De Herontwerptool is zeer goed bruikbaar voor deze sessies, het geeft gesprek, discussie en ruimte om het anders te doen
  • Je ziet direct wat het effect is van je keuzes
  • Teamleden voelen zich in staat om dit uit te dragen naar hun collega’s en andere teams te betrekken
  • Met en dergelijke tool is herontwerpen ‘goed te doen’. Excel-sheets en kaartjes zijn niet handig om mee te werken, met de Herontwerptool krijg je direct overzicht.

Bekijk de product website van de Herontwerptool

Meer weten over wat de Herontwerptool voor u kan betekenen? Neem contact op met Educator.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts