Ontwerpen van curricula m.b.v. de Herontwerptool van start bij het Nova College!

Ontwerpen van curricula m.b.v. de Herontwerptool van start bij het Nova College!

Op 5 november heeft de 1e bijeenkomst plaatsgevonden bij het Nova College. Met drie teams is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een grofontwerp van de opleiding volgens de nieuwe kaders m.b.t. de onderwijstijd.

Tijdens deze bijeenkomst is gestart met het schetsen van een beeld van hoe Nova College dit schooljaar de slag wil maken om te gaan voldoen aan de nieuwe eisen ten aanzien van de intensivering van onderwijstijd. Daarbij is ook nadrukkelijk aangegeven dat het niet alleen gaat om het opplussen van lesuren, maar dat teams worden gestimuleerd om te zoeken naar manieren om tot een krachtig en volwaardig curriculum te komen.

Om dit creatieve proces te ondersteunen is vervolgens een start gemaakt met het maken van scenario’s met behulp van de Herontwerptool, een interactief instrument waarmee een grofontwerp kan worden geschetst dat ontwikkeld is door Educator en CINOP.

Hieronder enkele reacties vanuit de teams:

  • De Herontwerptool maakt heel inzichtelijk hoe de verdeling van onderwijstijd momenteel geprogrammeerd is en waar de hiaten zitten ten aanzien van de nieuwe normen m.b.t. de onderwijstijd
  • Fijn dat je scenario’s kunt schetsen en daarbij je notities / argumenten voor en tegen kunt vastleggen. Dat voorkomt dat je de keuzes die je gemaakt hebt niet achteraf nog moet reproduceren en ook kun je eerst analyseren of een scenario voldoet, voordat je dit verder uitwerkt.
  • We zijn erg nieuwsgierig naar de link met het kwalificatiedossier

Op 17 november staat de tweede sessie gepland. Dan gaan de teams een keuze maken voor de indeling van hun opleiding m.b.t. BOT en BPV en ook het grofontwerp inkleuren, incl. het linken van onderwijsactiviteiten aan de werkprocessen.

Bekijk de product website van de Herontwerptool

Nieuwsgierig geworden over wat de Herontwerptool voor u kan betekenen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu, 0341-745 900).

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts