Ons verhaal

Onze droom

De drijfveren van onze business zijn gebaseerd op een droom. De droom om ieder individu de kans te geven zich op zijn manier te ontwikkelen. Daarbij weten we dat ieder mens verschillend is en zich anders ontwikkelt. Dat vraagt om goed georganiseerd onderwijs (de basis op orde), een persoonlijke benadering / leeraanbod voor elke medewerker, student of leerling en goede en efficiënte begeleiding vanuit de onderwijsinstelling of organisatie.

We geloven dat het onderwijs aan de vooravond staat van een ‘paradigma shift’ van een ‘one-size-fits-all’ model naar een digitaal, adaptief en gepersonaliseerd leermodel.

Wij helpen onze klanten om die droom te verwezenlijken. Dat doen we al sinds 2005 en daar zijn we trots op. Niet voor niets zien onze klanten ons als een betrouwbare partner waarmee ze intensief samenwerken. Uitgangspunt hierin is dat we dag in dag uit op een betrouwbare en consistente manier software ontwikkelen en beheren  en onszelf blijven uitdagen hoe we het onderwijs kunnen verbeteren en innoveren.

Ons onderscheidend vermogen

Wij zijn een software organisatie die zich voor 100% richt op de automatisering en ondersteuning van onderwijsprocessen. We onderscheiden ons door:

  • Ruime ervaring in het leveren van bewezen en gebruiksvriendelijke standaard software. Software die helpt kwaliteit te verhogen en processen te optimaliseren.
  • 100% focus op ondersteuning van onderwijsorganisaties. Onderscheidend vermogen is materiedeskundigheid en inlevingsvermogen met betrekking tot uw vraagstukken.
  • De ambitie uw partner te zijn voor de lange termijn.
    Een betrokken, betaalbare en eerlijke samenwerking!

Onze uitgangspunten

De persoonlijke behoefte van een student

Eén van de grote uitdagingen waar het onderwijs voor staat is het kunnen inspelen op behoeftes van een student. We leveren software die onderwijsinstellingen ondersteunt om in te spelen op de behoeften van studenten en dit helpt te organiseren.

Effectieve begeleiding

Effectieve en efficiënte begeleiding van het leerproces is cruciaal. Met Educator hebben onderwijsprofessionals een integraal en actueel studentbeeld en stelt hen in staat te sturen op rendement en uitval te voorkomen.

Gebruiksvriendelijke software

We staan voor gebruiksvriendelijke en laagdrempelige software. Onze software voldoet aan hoge verwachtingen en voorziet in behoefte.

Laagdrempelig en betaalbaar in beheer

We bieden software in een vorm die qua beheer laagdrempelig en betaalbaar is.

Integraal onderdeel en gekoppeld

We bieden software die onderdeel is van een breder applicatielandschap en aansluit bij andere applicaties. Dat betekent dus dat we zorgdragen voor koppelingen tussen verschillende applicaties en een integrale gebruikersbeleving ambiëren voor eindgebruikers.