Onderwijscatalogus op maat voor de Open Universiteit

Onderwijscatalogus op maat voor de Open Universiteit

In deze blog laten we u kennis maken met een van onze klanten: de Open Universiteit. Deze universiteit werkt met Educator samen aan een Onderwijscatalogus op maat voor de Open Universiteit.

Open Universiteit

Wie is de Open Universiteit?

“De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs” (Over ons). De Open Universiteit heeft haar hoofdvestiging in Heerlen en verspreid over Nederland en Vlaanderen 17 studiecentra. Studenten kunnen zich zonder vooropleidingseisen inschrijven voor bacheloropleidingen in vele wetenschapsgebieden waaronder cultuurwetenschappen, informatica, natuurwetenschappen en psychologie (Opleiding overzicht). De Open Universiteit biedt daarnaast ook masters, schakelprogramma’s, cursussen, Professional Programs en korte studies.

Wat doet de Open Universiteit?

Het onderwijs van de Open Universiteit kenmerkt zich als gepersonaliseerd, activerend en flexibel, en wordt vooral online gegeven (Missie en strategie). Daarnaast richt de Open Universiteit zich op wetenschappelijk onderzoek (Over ons). De instelling draagt met haar wetenschappelijk onderzoek bij aan de innovatie van het hoger onderwijs in Nederland. Ook doet de instelling  onderzoek binnen andere wetenschapsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan digital learning, criminal law, en learning, resilience and innovation.

Voor wie is de Open Universiteit?

De Open Universiteit is er voor iedereen die niet kan of wil studeren aan een ‘gewone’ universiteit. Sinds de start van de Open Universiteit trekt de onderwijsinstelling zowel volwassenen die niet eerder hoger onderwijs hebben gevolgd als reeds hoogopgeleiden die hun kennis willen actualiseren (Geschiedenis). De term ‘leven lang ontwikkelen’ is hen dan ook niet vreemd. Wat het onderwijs van de Open Universiteit aantrekkelijk maakt voor studenten is onder meer de flexibiliteit. Met het deeltijd-onderwijs kunnen studenten namelijk zelf kiezen wanneer, in welk tempo en op welke plaats zij studeren. De Open Universiteit staat ervoor dat je een drukke baan kunt combineren met een bachelor- of masterstudie. Zij zijn daarom constant op zoek naar innovaties op het gebied van zelfstudie, online begeleiding en digitale leeromgevingen.

Waar gaan de Open Universiteit en Educator mee aan de slag?

De Open Universiteit gaat samen met Educator aan de slag om een nieuwe Onderwijscatalogus op te zetten. Met deze Onderwijscatalogus op maat wil de universiteit haar (aanstaande) studenten en belangstellenden goed en tijdig kunnen informeren over haar onderwijsproducten. Ook gaat deze onderwijscatalogus zorgen voor minder handmatige en daardoor foutgevoelige werkzaamheden.

Met de nieuwe Onderwijscatalogus kan de Open Universiteit informatie over onderwijsproducten centraal opslaan, beheren en toegankelijk maken. Belangrijke informatie die nodig is voor onderwijsontwikkeling, voorlichting, advisering en werving, administratie en logistieke processen en voor het onderwijsproces.

Onderwijsproducten kunnen medewerkers van de Open Universiteit straks gefaseerd aanmaken en daarmee gefaseerd ontsluiten naar andere systemen. Ook ontwikkelt Educator in samenwerking met de Open Universiteit een aantal nieuwe functionaliteiten in de catalogus en de mogelijkheid om bulk-updates uit te voeren.

We kijken uit naar een mooie samenwerking met de Open Universiteit!

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts