NIPV kiest voor SIS van Educator

NIPV kiest voor SIS van Educator

In deze blog besteden we aandacht aan onze nieuwe klant: het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). NIPV is het publieke kennisinstituut voor crisisbeheersing en brandweerzorg voor een veilig en veerkrachtig Nederland. Voor de opleidingstak gaat NIPV gebruik maken van ons studentinformatiesysteem (SIS) om hun DLWO-backbone te realiseren (digitale leer- en werkomgeving).

Even voorstellen…

NIPV verbindt en versterkt veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. NIPV fungeert als een centre of expertise als het gaat om toegepast onderzoek en hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweerzorg.

Waar staat NIPV voor?

De ambitie van NIPV is om de veiligheidsregio’s, Rijksoverheid en crisispartners te versterken aan de hand van de vier pijlers van de dienstverlening: onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Daarmee dragen ze bij aan het vergroten van de publieke veiligheid in Nederland.
NIPV wil in staat zijn zich aan te passen aan de snel veranderende context en kunnen inspelen op de behoeften die daaruit voortkomen. Voor het onderwijsaanbod heeft NIPV gekozen om van Educator gebruik te gaan maken.

NIPV ondersteunt bij het ontwikkelen van opleidingen, examens en toetsen, voor met name brandweer maar ook voor GHOR en opgeschaalde zorg en crisisbeheersing in het algemeen. Verder houden zij toezicht op de uitvoering en afname van de examens. NIPV legt de examens vast en verzorgt de uitgifte van diploma’s. Verder accrediteren zij examinatoren en toetslocaties. Hiernaast heeft NIPV zicht op de planning van de opleidingen en examens vanuit de regio.

Naast de ondersteuning die NIPV biedt aan de veiligheidsregio’s, verzorgt de organisatie op een aantal specifieke terreinen ook zelf opleidingen. Er zijn momenteel in totaal meer dan 60 verschillende opleidingstrajecten waarbij NIPV betrokken is.

Waar gaat NIPV mee aan de slag?

NIPV gaat Educator inzetten voor organisatie en kwaliteitsborging van de examinering voor alle opleidingen. Maar ook voor scholingen en trainingen, in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). In het studentinformatiesysteem zullen onder andere examenresultaten worden vastgelegd, is er inzicht in de studievoortgang en de mogelijkheid om alle administratieve afhandeling te doen rondom de organisatie van de examens.

Voor het ondersteunen van het onderwijs en het registreren van examenresultaten werd tot nu toe gebruik gemaakt van een maatwerkapplicatie. Dit systeem wordt dit jaar vervangen door de standaard Saas-oplossing van Educator. “We werken momenteel aan het opzetten van de inrichting van het nieuwe systeem. Het is de bedoeling om eind 2023 het nieuwe programma van Educator in gebruik te nemen voor zo’n 5.000 studenten.”, aldus Leo de Bruijn, implementatiemanager bij NIPV. Daarnaast is de archieffunctie van belang; NIPV heeft de wettelijke plicht om resultaten van formele examens te archiveren en zo’n 45 jaar te bewaren. “De alumni in het reguliere onderwijs kennen wij in de vorm van brandweerprofessionals die als basis of als specialisatie ‘vakbekwaam worden’; dat resultaat moet hun verdere beroepsleven worden bewaard, dus dat gaat over grote aantallen”, aldus Leo.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts