Nieuwe functionaliteiten in het SIS (oktober 2022)

Nieuwe functionaliteiten in het SIS (oktober 2022)

Samen met betrokken onderwijsinstellingen hebben we een aantal nieuwe functies toegevoegd aan ons studentinformatiesysteem (SIS). In deze blog beschrijf ik de Microsoft Teams integratie, het vooropleidingbericht via studielink en Bewijs Betaald Collegegeld.

Microsoft Teams integratie met Educator

Microsoft Teams wordt veel gebruikt in het onderwijs en is de startplek van veel studenten. Om nog dichterbij de student te komen ontstond de wens voor een integratie, zodat je vanuit Microsoft Teams direct Educator kunt openen. Het ontsluiten van schermen uit Educator in Microsoft Teams is vervolgens is dit in de praktijk uitgewerkt voor de Leermeter. Dit is gepresenteerd aan enkele klanten vanuit het themateam en hebben we hierop feedback ontvangen. De integratie is zo ontwikkeld dat deze niet alleen met Microsoft Teams werkt maar ook met andere portalen. Tot slot ligt er de potentie voor een bredere toepassing als het gaat om een Microsoft Teams integratie met andere onderdelen van Educator bijvoorbeeld mijn intekeningen en mijn studiedashboard.

Nieuw vooropleidingbericht Studielink

Binnenkort wordt een technische wijziging in de berichtgeving tussen Studielink en de onderwijsinstellingen doorgevoerd (VOPL-project). In de afgelopen maanden heeft Educator volop meegetest in de keten. Eind september 2022 is de migratie en zullen alle vooropleidingen worden ingeschoten in een nieuw format. De techniek in Educator is inmiddels aangepast en voorbereid op deze aanstaande wijziging. Hiermee zorgen we ervoor dat de koppeling met Studielink continu actueel blijft en zullen er geen fouten optreden in de vooropleidingberichten. Functioneel beheerders zullen deze wijziging nog wel aan moeten zetten in de configuratie.

Gerelateerde module: Kernregistratie / in- uitschrijf functionaliteit

Digitaal Bewijs Betaald Collegegeld

Als een student gelijktijdig bij meerdere onderwijsinstellingen studeert, maar slechts bij één onderwijsinstelling collegegeld betaalt dan heb je een Bewijs Betaald Collegegeld nodig vanuit Studielink. Hiermee toon je als student aan dat je bij een andere instelling (“thuis-instelling”) het collegegeld hebt betaald en het dus niet meer verschuldigd bent aan de “partner-instelling”. We hebben het in Educator mogelijk gemaakt om het Bewijs Betaald Collegegeld aan te vragen bij de “thuis-instelling” via Studielink. Dit bewijs is digitaal, de aanvraag loopt volledig automatisch. Het digitale bewijs wordt afgegeven door de “thuis-instelling” en doorgestuurd naar de “partner-instelling”. Deze accepteert en Bewijs Betaald Collegegeld en vervolgens krijgt de student hier weer bericht van. Met deze nieuwe functionaliteit wordt het proces voor de student en de medewerkers van de onderwijsinstellingen vereenvoudigd, is de aanvraag traceerbaar en wordt de student op de hoogte gehouden van de status van de aanvraag.

Gerelateerde module: Kernregistratie / in- uitschrijf functionaliteit

Meer informatie

Inmiddels zijn deze functionaliteiten beschikbaar op de Saas omgeving en daarmee te gebruiken. Wil je meer weten over deze functies om ze in te zetten binnen je organisatie, neem contact met ons op.

Jacob Maljaars

Jacob is Product Owner bij Educator en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software voor het onderwijs.

More Posts - LinkedIn

Related Posts