Nieuwe functionaliteiten in het SIS (oktober 2021)

Nieuwe functionaliteiten in het SIS (oktober 2021)

Recent zijn er functionaliteiten toegevoegd aan het studentinformatiesysteem (SIS) van Educator. Binnen het onderwijsproces is er op het vlak van resultaten en inleveren van opdrachten een mooie verbetering gemaakt. Aan de administratieve kant is de inschrijffunctionaliteit uitgebreid en ook voor de 2e lijnsbegeleiding is een functie toegevoegd. Stuk voor stuk handige nieuwe functies in het SIS voor student, docent en ondersteuner.

Resultaten en inleveren van opdrachten

Vanaf nu is het mogelijk om naast documenten te uploaden ook een link te plaatsen naar een ingeleverde opdracht (bijvoorbeeld op youtube). Hierdoor is het eenvoudiger om dergelijke opdrachten in te leveren en te beoordelen.

Het downloaden van documenten (opdrachten) is ook vereenvoudigd. In de nieuwe situatie kan een docent meerdere studenten aanvinken (één of meerdere klassen) en vervolgens alle documenten downloaden in 1 zip-bestand. Hierdoor kun je eenvoudig materiaal van een hele klas nakijken. Per student wordt er automatisch een eigen mapje gemaakt met daarin de ingeleverde documenten. Hierdoor is het nog eenvoudiger om bestanden bijvoorbeeld lokaal op te slaan om in de trein na te kijken.

Als een docent vervolgens beoordelingen invoert is er de mogelijkheid om feedback toe te voegen.
Deze feedback ziet de student in het bericht van de beoordeling. Inmiddels is de feedback nu ook zichtbaar bij de studievoortgang en niet alleen maar in het bericht. Feedback is vanaf nu dus eenvoudiger terug te vinden en na te lezen. Een mooie verbetering van het gebruiksgemak voor docenten en studenten!

Gerelateerde module: Portfolio (volgen en begeleiden)

Uitbreiding inschrijffunctionaliteit

Om de diverse afdelingen binnen een onderwijsinstelling te voorzien van een goede weergave van studentgegevens is er een extra weergave gemaakt in de vorm van een studentdossier. Alle informatie per student is hierin gebundeld zoals de inschrijving(en), facturen, correspondentie etc. Hierdoor kun je eenvoudig informatie inzien tijdens de opleiding van een student. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van de bestaande inschrijfweergave.

Gerelateerde module: Studentregistratie

Reminder bij hulpvragen

We hebben het mogelijk gemaakt om een reminder in te stellen op een hulpvraag activiteit. Hulpvragen worden aangemaakt door 2e lijnsbegeleiding zoals decanen, taalcoaches of psychologen. In die hulpvraag maakt de begeleider een dossier aan met gespreksverslagen en activiteiten.

Als je als begeleider met de student afspreekt om over twee weken te evalueren, kun je dat in Educator invoeren. Je krijgt op het juiste moment een bericht met de omschrijving van de hulpvraag.
Hierdoor is de planning van hulpvragen in Educator handig op te lossen en is het niet nodig om apart nog reminders in bijvoorbeeld een outlookagenda te zetten.

Gerelateerde module: Tweedelijnsbegeleiding (volgen en begeleiden)

Meer informatie

Eind oktober zijn deze functionaliteiten beschikbaar op de Saas omgeving en daarmee te gebruiken (versie 11.12). Wil je meer weten over deze functies om ze in te zitten binnen je organisatie, neem contact met ons op.

Jacob Maljaars

Jacob is Product Owner bij Educator en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van software voor het onderwijs.

More Posts - LinkedIn

Related Posts