Educator voor het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

Educator sluit volledig aan bij de Triple A architectuur en ondersteunt daarmee processen binnen het middelbaar beroepsonderwijs op generieke wijze. Tegelijkertijd biedt Educator u de mogelijkheid uw processen en inrichting specifiek in te kleuren waar nodig.
Educator biedt een groot aantal oplossingen op het vlak van het ontwerpen en vastleggen van onderwijs, het volgen van studenten en de ondersteuning voor het leer- en ontwikkelproces van studenten. Dit doen we met behulp van oplossingen, zoals een StudentinformatiesysteemHerontwerptool, Onderwijscatalogus, Studiegids en Leermeter.

Meer weten over de referentiemodellen waar Educator bekend mee is? Lees dan onze blog!

Triple A architectuur

Rijk aan functionaliteit

Educator biedt een breed scala aan oplossingen voor thema’s die in het middelbaar beroepsonderwijs spelen. Educator ondersteunt ontwikkelingen in het licht van het programma ‘Focus op Vakmanschap’, zoals de herziene kwalificatiedossiers (koppeling met SBB) of de implementatie van keuzedelen.

Daarnaast biedt Educator oplossingen voor aanmelden/plaatsen, het opbouwen van een portfolio of de ondersteuning van BPV. U wordt bovendien volledig ondersteund in het bieden van passend onderwijs.

Uw studenten volgen en begeleiden

Educator sluit aan bij de manier waarop u uw studenten wilt volgen. Registreer uw formatieve resultaten met behulp van woord- of cijferoordelen of aan de hand van het beroepsbeeld of kwalificatiedossier, door het meten van voortgang op basis van kerntaken, werkprocessen of competenties.

Natuurlijk ondersteunt Educator uw examineringsprocessen en is volledig up- to-date op het vlak van wettelijke zak/slaag-regelingen.

Standaard ‘mbo’, tenzij…

Met Educator kiest u voor ervaring, door gebruik te maken van de standaard inrichting voor het MBO. Bijvoorbeeld als het gaat om uw formele opleidingsregister, examinering (conform procesarchitectuur examinering 2.0) en formatieve onderwijsactiviteiten. Tegelijkertijd bent u met Educator in staat aan te sluiten bij uw onderwijsconcept of visie door de inrichting specifiek voor uw onderwijsinstelling in te kleuren waar nodig.

Integraal onderdeel van uw applicatielandschap

Educator voelt zich goed thuis in een breder applicatielandschap en werkt goed samen met andere applicaties die worden gebruikt in het mbo zoals Sharepoint, Surf Conext of Edurep.

Onze klanten in het middelbaar beroepsonderwijs

Duizenden studenten van de volgende onderwijsinstellingen maken al gebruik van de voordelen en het gebruikersgemak van de onderwijssoftware van Educator.

Actuele blogs over deze branche