Koppeling Eduarte KRD

De Eduarte koppeling draagt zorg voor een integrale oplossing met de kernregistratie (KRD) van Eduarte met het Educator platform (waaronder de Leermeter, Volg- Leerplatform).
Op basis van opleidingen en inschrijvingen in Eduarte, wordt Educator automatisch gevuld en bijgehouden. Dit betekent dat opleidingsregister worden bijgewerkt in de onderwijscatalogus van Educator, dat studieplannen van studenten automatisch worden aangemaakt met de juiste opleidingen waar zij zich voor hebben ingeschreven en dat persoonsgegevens van de student automatisch worden overgenomen uit Eduarte. Op basis van de Eduarte opleidingsgegevens wordt bovendien de opleiding in Educator automatisch gekoppeld aan het – uit SBB geïmporteerde – kwalificatiedossier en de bijbehorende basis- en/of profieldelen.

Meer weten over Educator voor het Middelbaar beroepsonderwijs?