Kindkans: hulpmiddel voor het samenwerkingsverband bij extra ondersteuning

Kindkans: hulpmiddel voor het samenwerkingsverband bij extra ondersteuning

De groei in het gebruik van Kindkans zet door! Onlangs hebben zich opnieuw drie nieuwe samenwerkingsverbanden aangesloten bij Kindkans. Deze webapplicatie is speciaal ontwikkeld voor passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden hebben namelijk een oplossing nodig om de ondersteuning in de regio vorm te geven. Kindkans maakt dat makkelijker en voorkomt veel bureaucratische handelingen.

Elk samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de extra ondersteuning, buiten de basisondersteuning waar elke school verantwoordelijk voor is. Om deze extra ondersteuning aan te vragen, toe te kennen, te monitoren en te evalueren, is Kindkans ontwikkeld. Kindkans kent een belangrijk principe: dossiervorming vindt in ParnasSys plaats. De aanvraag naar het samenwerkingsverband wordt dus vormgegeven aan de hand van alle informatie uit het leerlingdosier in ParnasSys. Kindkans ondersteunt en vergemakkelijkt de administratieve taak van iedere rol in het samenwerkingsverband.

Nieuwe gebruikers

Dit erkennen ook de gebruikers. ‘Dit hadden we al jaren eerder moeten hebben!’, horen we regelmatig. We zijn blij dat we weer drie samenwerkingsverbanden welkom mogen heten. Het betreffen VO2101 SWV Fryslân-Noard, VO2305 IJssel-Vecht en VO2506 Arnhem.

Doorontwikkeling

Kindkans wordt steeds doorontwikkeld. Zo is het in de nieuwste versie mogelijk om meerdere leerlingen tegelijk te importeren in Kindkans. Daardoor kunnen leerlingen bijvoorbeeld snel aangemeld worden voor een herindicatie. Op deze site kun je zien wat de laatste updates zijn.

Meer informatie?

Wil je kennismaken met de mogelijkheden van Kindkans? Dan ben je van harte welkom op de productvoorstelling die wij  op 20 april in Gouda organiseren. Je kunt je hier aanmelden. Voor vragen over Kindkans kun je terecht bij A.M. (Bart) Vollmuller, (0182) 54 03 47.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts