IT-Workz en Educator behalen ISO-certificeringen 9001 en 27001

IT-Workz en Educator behalen ISO-certificeringen 9001 en 27001

ISO certificering

Begin december 2021 hebben zowel IT-Workz als Educator na een zevendaagse audit wederom de certificeringen behaald voor ISO 9001 & 27001. Onder de vlag van Breens Network is het kwaliteitsmanagementsysteem en de informatiebeveiliging van beide merken bij elkaar gebracht en geactualiseerd. Waarbij de procedures voor IT-Workz en Educator afzonderlijk zijn beschreven. De controle en goedkeuring is uitgevoerd door de externe auditors van de BSI Group.

ISO certificering

Kwaliteitsmanagement: ISO 9001

Deze norm helpt erbij om processen inzichtelijk, consistent, beheersbaar en bestuurbaar te maken. Het kwaliteitsmanagementsysteem, dat we hebben geïmplementeerd, helpt ons bij de continue verbetering van onze organisatie processen, daardoor stijgt de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van onze dienstverlening. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. IT-Workz voldoet sinds 2011 aan deze norm en Educator sinds 2018.

Informatiebeveiliging: ISO 27001

Deze norm schrijft voor dat een organisatie alle aandachtsgebieden op orde moet hebben op drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. De basis is een goed functionerend Informatiebeveiligingssysteem dat continu wordt onderhouden en verbeterd. De informatiebeveiliging behelst alle schakels in het proces van vastlegging en beschikbaar stellen van gegevens. Aan de hand van risicoanalyses worden systemen en de processen gemonitord en worden passende maatregelen genomen. Dat heeft gevolgen voor beleid, processen, personeel, afspraken met klanten en leveranciers. ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Sinds 2015 is IT-Workz ISO 27001 gecertificeerd en Educator sinds 2018.

Toekomstambitie

In de toekomst kijken we binnen Breens Network verder naar de mogelijkheden om onze ISO-certificeringen uit te breiden op relevante thema’s en op deze manier de kwaliteit van onze organisatie te maximaliseren. Heb je vragen over de ISO-certificeringen, neem dan contact op met Christiaan Lukkien (Security Officer Educator).

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts