3x agenda samenstellen in Educator - Individueel leerplan bij Landstede

3x agenda samenstellen in Educator – Individueel leerplan bij Landstede

Bij Educator is de individuele student altijd het uitgangspunt voor de software. Daarom past de software goed bij onderwijsinstellingen die hun studenten eigenaarschap geven over hun eigen leerproces. Dit doen onderwijsinstellingen onder andere door studenten zelf hun onderwijsactiviteiten te laten plannen. Een agenda samenstellen in Educator kan op verschillende manieren. In drie blogs laten we u zien hoe studenten van Landstede, Scalda en Saxion Parttime School de regie over hun leerproces pakken. In deze blog: een Individueel Leerplan bij Landstede.

Individuele Leerplannen bij Landstede

Diverse leeromgeving Onderwijs & Opvoeding bij Landstede, bron Dennis van Oeveren
Diverse leeromgeving Onderwijs & Opvoeding bij Landstede, bron Dennis van Oeveren

Studenten van Landstede maken beroepsgerelateerde opdrachten om meer kennis en vaardigheden op te doen tijdens hun opleiding. Die opdrachten heten bij Landstede Leerwerkprestaties. De Leerwerkprestaties die bij een opleiding horen hebben een verschillende insteek. De student kiest welke Leerwerkprestaties het best passen bij zijn manier van leren. 

Om de Leerwerkprestaties goed te kunnen afronden, volgen studenten ondersteunende leeractiviteiten die Landstede TWIXX noemt. Een TWIXX is een training, workshop of instructiemoment. Studenten kiezen welke TWIXX het beste bij hun leerstijl past. De activiteiten verschillen in aanpak. Voorbeelden zijn: iemand interviewen, een film kijken, een training volgen, meedoen met een brainstormsessie, een mindmap maken of een instructie krijgen.

Student en coach maken een plan

Onder begeleiding maken studenten iedere periode een plan van aanpak voor hun opleiding: een individueel leerplan. Dat leerplan staat in de online omgeving van Landstede, die e-TO (Educator) heet. In het individueel leerplan staat wat de student wanneer en op welke manier gaat doen in de aankomende periode. Die invulling kom in overleg tussen student en coach tot stand. Zij beslissen samen aan welke Leerwerkprestaties de student de komende periode gaat werken en welke TWIXX uit het onderwijsaanbod daar goed bij zouden passen. De Leermeter dient als input voor die keuze. Tijdens gesprekken met de Leermeter kijken student en coach namelijk naar thema’s als wie ben ik, wat kan ik al wel en wat nog niet, en wat betekent dat voor mij de komende periode? Ook overleggen student en coach waar en op welke manier de student in de praktijk gaat leren in de periode.

Doordat niet alle Leerwerkprestaties en TWIXX evenveel tijd kosten, bepaalt de student zijn eigen leertempo. Wel heeft iedere student een vaste werkweek. Daarin staat hoeveel tijd de student besteedt aan Leerwerkprestaties, TWIXX en coaching. De planning qua tijden is voor iedereen dus hetzelfde, maar de inhoud en manier van leren is per student verschillend bij Landstede. Samen met de coach vult de student zijn of haar tijd in op de manier die het beste bij zijn of haar leerstijl past.

Leerplan in e-TO

agenda samenstellen in Educator - Landstede
Overzicht voor de coach met zijn of haar studenten

Studenten overleggen samen met hun coach aan welke Leerwerkprestaties en TWIXX zij in een periode willen werken. De coach legt die keuzes vervolgens vast in e-TO (Educator). Wanneer de coach inlogt in Educator vindt hij of zij de studenten die hij of zij coacht (zie afbeelding hierboven). Door te klikken op een student, opent het leerplan van die student.

Actie in individueel leerplan van een student

Met de knop ‘Individueel Leerplan (ILP) acties’ kan de coach aanpassingen maken in het leerplan (zie afbeelding hierboven). De coach kan Trajectlijnen met Leerwerkprestaties en TWIXX toevoegen aan het studieplan van de student. Ook Examenplannen worden gekoppeld aan de student. Hieronder ziet u hoe dat eruitziet in Educator:

Toevoegen van een Leertraject met Leerwerkprestaties en TWIXX aan een studieplan

Wat de coach vastlegt ziet de student in zijn omgeving in e-TO in het Studieplan in het onderdeel De Werkplaats. Voor de student ziet dat er in zijn eigen e-TO omgeving uit zoals hieronder:

Het individuele leerplan zoals een student van Landstede dat in e-TO ziet

Scalda, Landstede en Saxion Parttime School

In deze tweede blog lieten we u zien hoe studenten van Landstede hun leerplan samenstellen met hun coach in Educator. In de volgende blog laten we in stappen zien hoe studenten van Saxion Parttime School hun studiejaar plannen met het Planbord

Vorige blog lezen? Daarin vertellen we over Praktijkroute studenten van Scalda die hun eigen agenda samenstellen in Educator.

Als u nadenkt over het samenstellen van agenda’s met Educator, dan denken wij graag met u mee. U kunt altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts