Met Educator zijn we flexibel en kunnen we makkelijk meebewegen met veranderingen in de markt!

Sinds 2016 zet IHE Delft Educator in voor haar bedrijfsprocessen rondom onderwijsontwikkeling, onderwijsplanning, toetsing en afstuderen. IHE Delft is een internationale wetenschappelijke instelling. Bij IHE delft staat Water management centraal.

“We zijn flexibeler geworden in het ontwikkelen van onderwijs en kunnen makkelijk meebewegen met veranderingen in de markt.”

Jeroen Snijders (informatiemanager IHE Delft): “De meerwaarde van Educator voor ons is dat we flexibel geworden zijn in het ontwikkelen van onderwijs met de onderwijscatalogus en kunnen makkelijk meegaan met de veranderingen in de markt. Buitenlandse onderwijsinstelling – die partner zijn – kunnen we nu registreren in Educator.”
Later vervolgt Jeroen: “Het feit dat je in Educator je eigen definities en je eigen terminologie kan gebruiken helpt enorm bij de acceptatiegraad en implementatie van Educator binnen deze organisatie.”

“Met Educator zijn we in staat onze programma’s verder te flexibiliseren.”

Erwin Ploeger (hoofd Education buro): “We hebben nog een uitdaging bij het IHE om programma’s nog flexibeler te maken. Studenten moeten steeds meer in staat worden gesteld om hun eigen vakkenpakket samen te stellen. In Educator – omdat we dat zo modulair hebben opgebouwd – kan dat.”