Hoogwaardige dienstverlening

Educator hecht grote waarde aan het leveren van een veilige werkomgeving voor studenten en onderwijsmedewerkers. Certificering helpt ons om processen inzichtelijk, consistent, beheersbaar en bestuurbaar te maken. Educator is onder de vlag van Breens Network ISO 9001, ISO 27001 en ISO 27701 gecertificeerd. Ook onze hostingpartij (Vancis) is ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

kwaliteitsmanagement: ISO 9001

Educator is ISO 9001 gecertificeerd. De norm helpt ons om processen inzichtelijk, consistent, beheersbaar en bestuurbaar te maken. Het kwaliteitsmanagementsysteem, dat we conform de ISO 9001 norm hebben geïmplementeerd, helpt ons bij de continue verbetering van onze organisatie processen, daardoor stijgt de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van onze dienstverlening.

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt.

Informatiebeveiliging: ISO 27001

Educator is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet aan de hoge eisen die deze certificering stelt aan informatiebeveiliging. De norm schrijft voor dat een organisatie alle aandachtsgebieden op orde moet hebben op drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch. De basis is een goed functionerend Informatiebeveiligingssysteem dat continu wordt onderhouden en verbeterd. De informatiebeveiliging behelst alle schakels in het proces van vastlegging en beschikbaar stellen van gegevens. Aan de hand van risicoanalyses worden systemen en de processen gemonitord en worden passende maatregelen genomen. Dat heeft gevolgen voor beleid, processen, personeel, afspraken met klanten en leveranciers.

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Privacy informatie management: ISO 27701

Als aanvulling op de ISO 27001 is voor het verwerken van persoonsgegevens de ISO 27701 ontwikkeld. Deze aanvullende internationale norm stelt ons in staat om binnen ons bestaande Information Security Management System (ISMS) maatregelen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens op te nemen.

Met dit ISO 27701 certificaat tonen we aan dat we de privacy van alle belanghebbenden van onze organisatie in een hoog vaandel hebben staat, en dat we op een juiste en gestructureerde manier beheersmaatregelen uitvoeren om de privacy binnen de organisatie te borgen.

Elk jaar opnieuw aantonen

Voor zowel ISO 9001 en het ISO 27001 certificaat geldt een driejarige cyclus. Dit houdt in dat Educator drie jaar gecertificeerd is. Wel worden er ieder jaar audits uitgevoerd om te controleren dat we nog aan alle eisen voldoen. Na drie jaar moeten we opnieuw bij een onafhankelijke partij op voor certificering.

Educator is gecertificeerd in december 2021, sinds 2018 voldoet Educator aan de ISO-certificeringen.

Meer informatie over ISO 9001 en ISO 27001

Een SAAS oplossing in veilige handen!

Educator heeft voor de hosting van haar oplossingen bewust de keuze gemaakt voor de dienstverlening van Vancis. Vancis is een hostingpartner gespecialiseerd in het onderwijs. Vancis voldoet aan alle eisen uit het juridisch normenkader voor clouddienstverleners aan het onderwijs. Vancis is ISO 9001 en ISO/IEC 27001 gecertificeerd en het datacenter is ‘AMS-IX Certified’. Via een technology transfer-contract met het zusterbedrijf SURFsara heeft Vancis toegang tot meer dan 40 jaar ervaring in de onderwijssector.

Alle Educator servers zijn binnen Nederlandse grenzen gehost. Meer over de dienstverlening (infrastructuur, beschikbaarheid & performance, veiligheid & integriteit) vindt u op www.vancis.nl.

Kwaliteit gewaarborgd met een Service Level Agreement (SLA)

Bovendien werkt Educator met een SLA waarin kwaliteit van dienstverlening wordt gewaarborgd. Hierin zijn o.a. response- en oplostijden bij incidenten en verstoringen vastgelegd, continuïteitsplan, gebruikersondersteuning, backup (duur van bewaren), beschikbaarheid van support (denk aan: kantoortijden, avond, weekend). Hiermee kan professionele kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd.

AVG / GDPR

Educator voldoet aan de AVG wet- en regelgeving. Daarnaast wordt er met klanten een verwerkersovereenkomst afgesloten. De Educator software voldoet aan de hoogste veiligheidseisen qua techniek en frameworks. Tot slot heeft elke klant de mogelijkheid om middels autorisaties gevoelige informatie af te schermen.

Verbetering informatiebeveiliging

Ondanks alle zorg die we besteden aan informatiebeveiliging kan het voorkomen dat er een zwakke plek te ontdekken valt. Mocht u een zwakke plek ontdekken dan willen we dat graag zo snel en goed mogelijk oplossen. We willen dan graag met u in contact komen en samenwerken om onze gebruikers zo goed mogelijk te beschermen.

Uw bevindingen kunt u mailen naar: info@educator.eu