HOlink 2018: Soepel op reis door het hoger onderwijs

HOlink 2018: Soepel op reis door het hoger onderwijs

Aanstaande donderdag en vrijdag (7 en 8 juni) is Educator weer aanwezig op de HOlink 2018 in Noordwijkerhout.
Het thema dit jaar van HOlink 2018? Soepel op reis door het hoger onderwijs.

In een workshop – in samenwerking met Saxion – nemen we mee op reis door flexibel onderwijs: Hoe individuele keuzes leiden tot een individueel studentrooster. U bent van harte uitgenodigd om deze sessie bij te wonen.

Ook praten met met u graag door over uw uitdagingen als het gaat om Onderwijsondersteuning en informatievoorziening en de instrumentele ondersteuning daarvan.

Praktische informatie workshop:

Titel in het programma: Soepel op reis door flexibel onderwijs: Hoe individuele keuzes leiden tot een individueel studentrooster

Omschrijving: September 2017 startte de Saxion Parttime School, waar Saxion met flexibel en eigentijds deeltijdonderwijs handen en voeten heeft gegeven aan een leven lang leren. Bij de Saxion Parttime School maakt een student individuele studiekeuzes en wordt dit doorvertaald naar zijn agenda.
Dit sloot aan bij een saxion breed programma waarin gewerkt is aan de kwaliteit van het rooster. Saxion heeft in dat kader 12 studentbeloften geformuleerd, gericht op een studentgericht rooster.
In deze workshop vertellen we u meer over deze casus, hoe studentbeloften zijn gerealiseerd, wat de organisatorische consequenties waren en hoe het studentvolgsysteem (Educator) en roosterapplicatie (Eduflex) hierin praktisch ondersteunen.

Sprekers:
Danielle Regeling (Saxion) en Jacob Maljaars (Educator)

Tijdstip:
Vrijdag 8 juni 11:45-12:30 (Ronde 5)

Locatie / Ruimte
– Boston 17 (NH Hotel Noordwijkerhout)

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts