Educator voor het hoger onderwijs

Educator is al 10 jaar actief in het hoger onderwijs en heeft daar diepgaande expertise en ervaring opgebouwd als het gaat om de ondersteuning van onderwijsprocessen. Samen met onze klanten werken we – mede georganiseerd in een gebruikersoverleg – elke dag weer aan nieuwe innovaties.
Educator biedt een groot aantal oplossingen op het vlak van het ontwerpen en vastleggen van onderwijs, het volgen van studenten en de ondersteuning voor het leer- en ontwikkelproces van studenten. Denk hierbij aan een Studentinformatiesysteem, Onderwijscatalogus, Leermeter, Studiegids en Herontwerptool.

Rijk aan functionaliteit

Educator biedt een breed scala aan oplossingen voor thema’s die in het hoger onderwijs spelen. Educator biedt een standaard inrichting met best practices voor het hoger onderwijs met daarbij aandacht voor thema’s uit het hoger onderwijs, zoals het propedeuse / hoofdfase model, intekenen op minoren, het kunnen doorrekenen van EC’s, (internationaal) diplomasupplement, het registreren van vrijstellingen, ondersteuning voor stages of ondersteuning voor uw decanaat.

Uw studenten volgen en begeleiden

Educator sluit aan bij de manier waarop u uw studenten wilt volgen. Registreer uw resultaten met behulp van woord- of cijferoordelen of aan de hand van (HBO) competenties. Studieloopbaanbegeleiders hebben direct overzicht in de studievoortgang van hun studenten en leggen allerlei notities vast (samen met studenten), leg functiebeperkingen vast of geef uw decanen de mogelijkheid hun dossier vast te leggen.

Standaard ‘HBO’, tenzij…

Met Educator kiest u voor ervaring, door gebruik te maken van de standaard inrichting voor het HBO. Tegelijkertijd bent u met Educator in staat aan te sluiten bij uw onderwijsconcept of visie door de inrichting specifiek voor uw onderwijsinstelling in te kleuren waar nodig.

Archiveer (eind)werken van studenten

Educator kent uitgebreide functionaliteiten om (eind)werken in te laten leveren door studenten of deze toe te laten voegen door docenten. Volledig geïntegreerd in het studieplan van elke student. Hiermee blijft de koppeling tussen ‘onderwijsactiviteit of toets’, student, resultaat en (eind)werk gegarandeerd!

Integraal onderdeel van uw applicatielandschap

Educator voelt zich goed thuis in een breder applicatielandschap en werkt goed samen met andere applicaties die worden gebruikt in het hoger onderwijs zoals Sharepoint, Surf Conext, Untis of Blackboard.

Actuele blogs over deze branche