Hoe we komen tot gebruiksvriendelijke software (Kijkje in de keuken)

Hoe we komen tot gebruiksvriendelijke software (Kijkje in de keuken)

Jöran Aerns

Bij Educator werken we dagelijks als verschillende disciplines samen bij de realisatie, beheer en inrichting van onze software. Wij onderkennen daarin verschillende rollen, zoals een  java ontwikkelaar, interactie een ontwerper, tester, product owner, consultant en support.

Vandaag is Jöran Aerns aan het woord. Hij werkt als interaction designer bij Educator en focust daarmee op hoe Educator op een gebruiksvriendelijke manier werkt voor de verschillende gebruikers, zoals student, docent, coach, administratie of examencommissie.

Graag laat hij aan de hand van twee concrete voorbeelden laten zien hoe we dat bijvoorbeeld afgelopen periode hebben aangepakt.

Verbetering navigatie Dashboard voor begeleiding

Jöran: “In versie 9 van Educator hebben we het navigeren voor een studiebegeleider tussen studenten op het Dashboard voor begeleiding in zijn/haar coachgroep sterk verbeterd.

Door direct terug en verder te bladeren binnen een coachgroep elimineren wij een veelvuldig voorkomende tussenliggende stap. Dit scheelt tijd en maakt het naast sneller ook fijner om te kunnen bladeren.

Voordat we de uiteindelijke implementatie gingen maken, hebben we eerst een prototype gemaakt in HTML, CSS en javascript en die met de klanten in de gebruikersgroep gedeeld.

Door een werkend prototype te delen kom je er meteen achter of de gekozen interactie ook werkt zoals je hebt bedoeld. Klanten geven feedback als er iets aangepast of verbeterd moet worden. In dit geval werd er meteen positief gereageerd, dus konden we snel overgaan tot implementatie van de oplossing in de uiteindelijke code.

De volgende screenshots geven een indruk van het uiteindelijke resultaat:

Ook na installatie van de functionaliteit op operationele omgeving, waren de studieloopbaanbegeleiders erg te spreken over de oplossing en de bladerfunctie. Dit was de reden dat we dit interactiepatroon op hun verzoek ook op andere plekken binnen Educator hebben geïmplementeerd.”

Gebruikersonderzoek: Vergroten inzicht in gebruik van Educator

“Naast interactie met het gebruikersoverleg waarin we nieuwe ontwikkelingen met  vertegenwoordigers van onze klanten doorspreken, zoeken we met enige regelmaat ook de gebruikers van Educator zelf op. Zo hebben we dat recent ook uitgevoerd bij IHE Delft, een universiteit gespecialiseerd op het Water Management, die Educator recent heeft geïmplementeerd.
Doel hiervan is dat we hiermee meer inzicht in het daadwerkelijke gebruik van Educator krijgen. Door eindgebruikers zelf te laten vertellen en ons te laten zien waar ze mee worstelen kunnen wij deze bevindingen meenemen in ons verdere ontwerp- en ontwikkelingsproces.
In het onderzoek kwam bijvoorbeeld de specifieke dynamiek naar voren die IHE Delft kent in haar samenwerking met een groot aantal verschillende buitenlandse partneruniversiteiten.
Dit inzicht stelt ons in staat om betere beslissingen te maken en prioriteit te bepalen.
In de basis is Educator namelijk een generiek standaardproduct dat welke klant specifiek configureert en daarmee toespitst op zijn eigen processen en organisatie.
Bij dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de techniek ‘Guerilla Usability testing’.”

Meer weten of een gebruikersonderzoek laten uitvoeren?

Meer weten over hoe Educator werkt of gebruikt u Educator en zou u graag een gebruikersonderzoek willen laten uitvoeren binnen uw organisatie, neem dan contact op met Roel Nicolai.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts