Hoe Vechtdal College 21e eeuwse vaardigheden in beeld brengt van leerlingen

Hoe Vechtdal College 21e eeuwse vaardigheden in beeld brengt van leerlingen

Het Vechtdal College in Dedemsvaart is onlangs gestart met de Educator Leermeter.
De inzet van Educator faciliteert het Vechtdal College in de ambitie om een “school buiten de hekken” te zijn. Dat betekent voor het Vechtdal College dat zij integraal onderwijs ontwikkelt waarin vanaf de brugklas naast het cognitieve en vaardighedenonderwijs ook LOB, talentontwikkeling en leren buiten de school een plaats krijgen. Bovendien wil de school met het plusdocument de brede vorming en het impliciete leren zichtbaar maken en belonen.

Educator: het instrument van de leerling!

De Educator Leermeter is het digitale instrument van de leerling om vaardigheden in beeld te brengen, feedback te vragen en te bespreken.
Met Educator brengt de leerling zijn vaardigheden en extra curriculaire activiteiten in beeld, werkt aan en vraagt om feedback en maakt die bespreekbaar met mentor, ouders en anderen.
De Leermeter is in nauwe samenwerking met het MBO ontwikkeld en wordt daar veelvuldig ingezet.

Vaardigheden in beeld en bespreekbaar maken

Jaap Willem van de Linden, Teamleider binnen het Vechtdal College Dedemsvaart licht toe: “We starten komende weken met de Educator Leermeter in een combinatie-atheneumklas. Afgelopen periode hebben we de Leermeter ingericht met onze uitgeschreven vaardigheden. We zijn hierin positief verrast door de flexibiliteit en mogelijkheden die Educator biedt. We hebben diverse andere toepassingen bekeken, maar ervaren dat Educator in haar visie en oplossing voorloopt op het onderwijs. We verwachten er dan ook veel van.”

Meer weten?

In een kennissessie op IPON 2018 vertellen Roel Nicolai en Jaap Willem van de Linden hier meer over. In deze sessie gaan we in op de uitgangspunten, delen we de eerste ervaringen en demonstreren we de Leermeter.
De sessie is op woensdag 7 februari 2018 van 12:15 tot 12:45 uur. U bent van harte welkom!
U kunt zich gratis registreren voor IPON en vervolgens aanmelden voor deze workshop.
De workshop vindt u hier: http://ipon.nl/sessions/21e-eeuwse-vaardigheden-beeld-vechtdal-college/

Niet in de gelegenheid, maar wel geïnteresseerd in wat de Educator Leermeter binnen uw specifieke situatie zou kunnen betekenen? We komen graag in gesprek om samen de vertaalslag te maken tussen uw uitgangspunten en de inkleuring daarvan in Educator!

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts