Hoe Saxion Parttime School flexibel onderwijs vormgeeft met het Planbord

Hoe Saxion Parttime School flexibel onderwijs vormgeeft met het Planbord

Hoewel er in Deventer een vakantiesfeer heerste, werd er nog druk doorgewerkt door de medewerkers van Saxion Parttime School. Ze bereidden zich voor op een nieuw jaar deeltijdonderwijs bij Saxion. Een nieuwe toepassing van Educator – het Planbord – gaat daarbij helpen. 

In deze blog vertellen we over Saxion Parttime School. Wat is er bijvoorbeeld allemaal mogelijk met de flexibele deeltijdopleidingen van Saxion? Ook gaan we in op het Planbord dat Saxion Parttime School samen met Educator ontwikkelt. Lees hieronder het interview dat we hadden met Marianne van Oene – medewerker Saxion Parttime School.

Flexibeler onderwijs vanuit de overheid

In het schooljaar 2015/2016 gaf de overheid aan flexibeler onderwijs te willen. Studenten moeten zelf invulling kunnen geven aan waar, wanneer en in welke tempo ze het door henzelf gekozen onderwijsprogramma doorlopen. Een grote uitdaging die Saxion enthousiast aannam. In 2016 startte de pilot en was Saxion Parttime School (SPS) geboren. Waar die behoefte aan flexibeler onderwijs vandaan komt? Dat heeft voor een groot deel te maken met de snelle technologische ontwikkelingen van nu.

Marianne van Oene - Medewerker Saxion Parttime School

Door de snelle technologische ontwikkelingen, zie je dat bedrijven en medewerkers willen en moeten blijven ontwikkelen. Dit vraagt ander aanbod en andere organisatievormen van het hbo in Nederland.
– Marianne van Oene (Medewerker SPS)

Deeltijdonderwijs bij Saxion Parttime School in het kort

Vanuit één visie en onder één organisatie-eenheid organiseert Saxion Parttime School 22 deeltijdopleidingen. Saxion Parttime School heeft enkel ondersteunend en coördinerend personeel in dienst en geen eigen docenten. Dit personeel geeft het deeltijdonderwijs vorm door docenten uit het voltijdonderwijs van Saxion bij elkaar te brengen. Dit onderwijs ziet er, in het kort, als volgt uit:

Vijf

Het deeltijdonderwijs heeft modules die 5 of een veelvoud van 5 studiepunten waard zijn. Zo ontstaat er een programma met eenheden die uitwisselbaar en stapelbaar zijn.

Graduate

Na het succesvol afronden van alle modules uit een opleiding ontvangen studenten een Bachelor diploma of Associate Degree op HBO-niveau.

School

Er zijn vaste lesavonden. Op maandag in Enschede en op dinsdag in Deventer. Een lesavond heeft drie lesblokken van anderhalf uur. Iedere module die een student volgt heeft één lesblok contacttijd per week.

Route

Iedere deeltijdopleiding heeft een standaard route.“Die kunnen studenten aanhouden, maar het kan ook anders”, zegt Marianne. Studenten kiezen, in overleg met hun studiecoach, zelf hoeveel modules ze willen volgen per periode. Vaak hebben studenten vrijstellingen door eerder behaald onderwijs of werkervaring. Door de keuzemogelijkheden en het combineren van modules uit verschillende leerjaren kunnen ze de studie versnellen.

Certificaat

Studenten kunnen ook losse modules volgen als cursist. Na afronding ontvangen cursisten een certificaat. Marianne: “Een cursist volgt de modules die de deeltijdstudenten ook volgen. Je schuift echt aan in de lessen van de deeltijdstudenten.” Cursisten kunnen zich later alsnog inschrijven voor de hele opleiding. Er zijn dan vrijstellingen voor al eerder afgeronde modules.

Modules

Er zijn verschillende typen modules. Sommige opleidingen hebben dezelfde, meer algemene, modules als Engels, Communicatie en Onderzoeksvaardigheden. Die algemene modules biedt Saxion Parttime School vaak zodat studenten veel keuze hebben uit momenten waarop zij modules kunnen volgen.

Met deze onderwijsopzet bedient Saxion Parttime School studenten met allerlei verschillende behoeftes. Die behoeftes zijn anders dan bij voltijdstudenten, merkt Marianne.

Behoefte aan contact

Zo is er bijvoorbeeld veel behoefte aan contact vanuit zowel de deeltijdstudent als de organisatie zelf. Saxion Parttime School wil zeker weten dat een student op de goede plek zit en de juiste keuzes maakt. Dat studenten weten wat ze aankunnen qua studie, zodat hun werk-privé balans gezond blijft. En de deeltijdstudenten “[…] willen eerst weten waar ze überhaupt aan beginnen”, legt Marianne uit. Voordat ze zich inschrijven willen studenten weten hoe het zit met kosten, studietempo en mogelijke vrijstellingen. Een voorbereidend gesprek tussen student en studiecoach is daarom heel belangrijk, of het nu om door-, bij- of omscholing gaat.

Oog op de praktijk

Deeltijdstudenten zijn vaak al actief op de arbeidsmarkt. Het deeltijdonderwijs bij Saxion speelt hierop in door sterk te focussen op de praktijk. Een student rondt bijvoorbeeld iedere module af met een beroepsopdracht. Het geleerde van een module passen studenten zo direct toe in de praktijk. Ondanks de focus op de praktijk is het hebben van een vaste werkplek niet verplicht. “Je moet een relevante praktijkomgeving hebben”, zegt Marianne. “Dus als jij twee dagen in de week ergens stage kunt lopen zodat je je beroepsproducten kunt maken, dan is dat ook een mogelijkheid.” Zo kan een student bijvoorbeeld met een stage en een opleiding switchen van loopbaan. Dat biedt meer kansen, zeker in het geval van omscholing.

Interesse vanuit het bedrijfsleven

Wat bijscholing betreft, daar blijkt vanuit het bedrijfsleven veel interesse voor te bestaan. Marianne geeft een voorbeeld van een zorginstelling die 100 medewerkers wil bijscholen. In zo’n geval stelt Saxion Parttime School in samenwerking met de instelling module-pakketten op om zo precies het gewenste traject aan te bieden.

Uitdagingen met Saxion Parttime School

Met de komst van Saxion Parttime School, kwam de organisatie voor een aantal uitdagingen te staan. Dat heeft te maken met de structuur binnen Saxion, die in principe gericht is op voltijdonderwijs. Er vond een verschuiving plaats van denken in leerjaren en klassen naar meer flexibiliteit. Bij Saxion Parttime School moet het niet uitmaken hoe een student het deeltijdonderwijs binnen komt.

Je wilt niet meer vastzitten aan de klassen, maar je wilt individueel een programma kunnen samenstellen, stelt Marianne.

Daar kwam de eerste uitdaging al om de hoek kijken, want hoe is dat op te lossen in de roostering? Alle systemen van Saxion zijn immers helemaal ingericht op klassen.

Studiecoach de vaste factor

Iedere student heeft een studiecoach met wie de student voor de start van een deeltijdopleiding een intake gesprek heeft. Samen met de studiecoach stemt de student regelmatig af hoe de perioden eruit gaan zien, wat de student aan kan en welke modules hij gaat volgen. In een zee van keuzevrijheid en flexibiliteit is de studiecoach de vaste factor voor de student. En die constructie heeft gevolgen voor de applicaties van Saxion Parttime School. Daar is het Planbord voor ontwikkeld.

Flexibel onderwijs inzichtelijk met het Planbord

Hoe wordt het voor studenten inzichtelijk wat ze kunnen kiezen? Hoe krijgt iedere student een individueel rooster met al die keuzes? Welk systeem zorgt ervoor dat de planning overzichtelijk is voor zowel de student als de studiecoach? Het antwoord op die vraag werd het Educator Planbord: het resultaat van een mooie samenwerking tussen Saxion Parttime School en Educator.

Wat is het Planbord?

Het Educator Planbord is een tool waarmee studenten hun modules per studiejaar inplannen. In het Planbord zien de deeltijdstudenten van Saxion welke modules zij kunnen volgen. Ook is te zien op welke Saxion locatie en in welke periodes een module te volgen is. De modules plant de student zelf in op basis van de thema’s die spelen in zijn praktijkomgeving, de locatie, en de studielast die de student aankan. De studiecoach heeft inzicht in de planning van zijn studenten en gaat met hen in gesprek over de haalbaarheid. Als student en studiecoach overeenstemming bereiken, maakt de studiecoach de planning definitief en is de student klaar voor zijn volgende periode.

Meer weten?

Meer weten over hoe het met het Educator Planbord lukt om – net zoals bij Saxion Parttime School – bergen met Excelletjes te vervangen? Benieuwd naar hoe Marianne naar de toekomst van en met het Planbord kijkt? Download dan de “Praktijkcase: Flexibel deeltijdonderwijs bij Saxion”. Ook gaan we hier dieper in op hoe Saxion Parttime School flexibiliteit organiseert. Een mooi voorbeeld om inspiratie uit te halen!

Planbord

Meer zien van Saxion?

Zien hoe Educator al eerder samenwerkte met Saxion? Bekijk dan onze case. Als u meer wilt lezen over het thema flexibilisering in het onderwijs dan raden we onze pagina Kennis & Inspiratie aan!

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts