Hoe maak ik rubrics… in de Leermeter?

Hoe maak ik rubrics… in de Leermeter?

Het thema rubrics komt veel voor in het onderwijs. U bent er misschien ook al wel bekend mee. Uw onderwijsinstelling gebruikt ze bijvoorbeeld al, u heeft er zelf al een aantal geschreven of u gaat er binnenkort voor het eerst mee aan de slag. In al deze gevallen hebben we een cadeautje voor u: een overzichtelijk en kleurrijk geheugensteuntje die het maken van rubrics vergemakkelijkt. Met deze contentkaart heeft u al het materiaal bij elkaar om uw rubrics succesvol op te stellen.

Wat rubrics met Educator te maken hebben 

Rubrics zijn onder andere verweven in de Leermeter-functionaliteit van Educator. Onderwijsinstellingen die de Leermeter gebruiken, vullen deze namelijk met behulp van rubrics. Zoals u hieronder ziet, bestaat een Leermeter (1) uit een doel (2), subdoelen die bijdragen aan het behalen van het doel (3), en uit rubrics (4). Die rubrics bevatten informatie over wat een student moet kennen en kunnen om te groeien in het subdoel. Dit is ook het niveau waarop coach en student schuiven met de Leermeter.[/vc_column_text]

De Leermeter met rubrics

De Leermeter van een student

Waar studenten en coaches de Leermeter voor gebruiken

Student en coach brengen met de Leermeter de studievoortgang van een student gezamenlijk in beeld. Dat doen ze door eens een in de paar weken de Leermeter voor de student in te vullen. Het invullen doen zij door de schuifjes in de Leermeter te bewegen en waar nodig feedback toe te voegen. Waar een coach en student het schuifje zetten, bepalen zij door de kennis en vaardigheden die de student op dat gebied laat zien te vergelijken met de verwachtingen die in de oplopende fases (rubrics) beschreven staan.

Tijdens een coachingsgesprek nemen de student en coach of docent samen de ingevulde Leermeter door. Waar waren ze het met elkaar eens? En waar beoordeelt de student zijn vaardigheden anders dan de coach dat doet? Waar komt dat door? Het coachingsgesprek met de Leermeter biedt de student de gelegenheid om te reflecteren op zijn leerervaringen. Ook kan hij zo beoordelen aan welke onderdelen van de opleiding hij meer aandacht moet besteden en welke hij al voldoende onder de knie heeft.

Hoe onderwijsontwikkelaars rubrics gebruiken in de Leermeter

Rubrics in de Leermeter verdelen een te leren vaardigheid in oplopende fases. Met het schuifje wordt aangegeven in hoeverre de student al op het niveau zit van een startende beroepsbeoefenaar. Hoeveel stappen tussen het startniveau en het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar zit, kunnen onderwijsinstellingen of opleidingen zelf beslissen. Wanneer dit is vastgelegd, is het voor de onderwijsontwikkelaar tijd om per niveau de rubrics te vullen. Het vullen in de Leermeter kan op meerdere manieren.

Kwalificatiedossiers als bron voor rubrics

Een van de manieren waarop een onderwijsinstelling de Leermeter kan vullen met rubrics is door SBB’s kwalificatiedossiers als uitgangspunt te gebruiken. Deze toepassing zien we in het MBO terug. Om het leerproces voor de student en zijn coach overzichtelijk te maken, bevatten kwalificatiedossiers kerntaken en werkprocessen. Deze kerntaken en werkprocessen vind je direct terug in de Leermeter. Door een koppeling met SBB kunnen onderwijsontwikkelaars die met zorg opgestelde kwalificatiedossiers importeren naar Educator. Dat scheelt een hoop schrijfwerk!

Een gezamenlijke verwachting opzetten en opschrijven

Wel kunnen onderwijsontwikkelaars de rubrics van geïmporteerde kwalificatiedossiers nog aanpassen. En dat is hartstikke mooi, want dat kan net het verschil maken. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze perfect aansluiten bij de inhoud van de opleiding of bij een specifieke praktijksituatie. Door als onderwijsteam over rubrics te praten, krijgt een team een gezamenlijke verwachting van wat niveau van een ‘beginner’ inhoudt. En dat heeft ook zijn uitwerking op de student, die door de duidelijke rubrics precies weet wat er van hem verwacht wordt.

In de praktijk zien we bovendien dat kerntaken en werkprocessen worden aangevuld met de generieke onderdelen zoals Engels, rekenen en Nederlands (vanuit de referentiekaders of het dossier burgerschap). Ook kunnen eigen doelen en subdoelen worden gedefinieerd.

Eigen rubrics in de Leermeter

Andere sectoren in het onderwijs, zoals het voortgezet of hoger onderwijs, maken geen gebruik van kwalificatiedossiers om in beeld te brengen wat een student moet kunnen laten zien. Dat wil echter niet zeggen dat de Leermeter daar niet van toegevoegde waarde kan zijn. In het hoger onderwijs kent men ‘leeruitkomsten’ waar studenten mee aan de slag gaan, maar ook de meer generieke 21st Century Skills of andere vaardigheden. Het vullen van Leermeters voor vaardigheden als samenwerken en creatief denken kunnen onderwijsontwikkelaars namelijk ook zelf. Dit doen ze door in Educator eigen doelen en subdoelen aan te maken en vervolgens de daarbij horende rubrics in te vullen zoals u hieronder kunt zien.

Rubrics vullen voor de Leermeter

Rubrics vullen in een zelfgemaakte Leermeter met doelen en subdoelen

Vanuit de onderwijsinstelling wordt de keuze gemaakt om de Leermeter handmatig te vullen of met kwalificatiedossiers. Er is wat het invullen van de rubrics betreft veel mogelijk, met én zonder kwalificatiedossiers. Heeft u daar nou vragen over of heeft u een specifiek idee? We bespreken het graag met u!

Aan de slag!

Nu weet u hoe u in Educator de Leermeter vult met rubrics! Het kan alleen zo zijn dat ze nog geschreven moeten worden. Als dat het geval is, dan maakt u een vliegende start met onze contentkaart Aan de slag met rubrics maken

De contentkaart is tot stand gekomen met behulp van waardevolle bronnen als Leerling2020, Vernieuwenderwijs en de Universiteit Utrecht. Ook heeft Anja Waninge, onderwijskundig adviseur en innovatie adviseur bij Landstede MBO, haar kennis over en ervaring met rubrics gedeeld om de bruikbaarheid van de contentkaart te optimaliseren.

Deze combinatie van theorie en praktijk maakt dat de contentkaart een handig overzicht is voor op het prikbord, op uw bureau of in de inbox van die collega die binnenkort haar eerste rubrics gaat schrijven. Vanaf nu weet u waar u input voor rubrics vandaan kunt halen, waar u de beste voorbeelden kunt vinden, en hoe u het schrijven aanpakt. Ook voor de ervaren rubrics-schrijver die het fijn vindt om een overzicht van de basis achter de hand te hebben… ;-).

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts