Hoe maak ik een aantrekkelijke studiegids / Onderwijs- en examenregeling (OER) voor studenten?

Hoe maak ik een aantrekkelijke studiegids / Onderwijs- en examenregeling (OER) voor studenten?

Begin van het schooljaar staan ze klaar voor gebruik: de studiegids of onderwijs- en examenregeling voor elke opleiding. Menig studieloopbaanbegeleider gebruikt deze gids om nieuwe studenten van alles te vertellen over de opleiding die ze hebben gekozen.

Een informatiebron voor studenten dus.

Bekijk echter eens een aantal onderwijs- en examenregelingen van verschillende opleidingen en je zal het met me eens zijn dat de meeste weinig inspirerend zijn. Onderwijs- en examenregelingen bevatten vaak veel tekst, zijn lang en zijn weinig visueel vormgegeven, terwijl we inmiddels allemaal weten dat studenten – met name in het MBO – niet talig, maar juist visueel zijn ingesteld.

Dat kan anders.

In deze blog geef ik graag een aantal suggesties om het een beetje aantrekkelijker te maken.

Overigens worden de studiegidsen in de praktijk heel verschillend genoemd. Een greep uit de praktijk: studiegids, opleidingsgids, Onderwijs- en ExamenRegeling of st’OER (een combi van studiegids en Onderwijs- en ExamenRegeling).
In deze blog gebruik ik de term ‘Studiegids’ als verzamelnaam.

Kies het juiste format: word of online?

Verreweg de meeste Studiegidsen worden geschreven in Word en gepubliceerd in Word of PDF. Praktisch natuurlijk want nagenoeg iedereen kan met Word omgaan. Nadelen zijn er ook: word documenten zijn en blijven natuurlijk ‘tekst’ documenten. Bovendien kent Word geen of beperkte mogelijkheden voor wat betreft interactiviteit (denk aan video, animaties, kunnen doorklikken / navigeren).

Online studiegidsen zijn er ook. Zo geven een viertal MBO instellingen dit vorm met de Educator Studiegids. Voordeel van een online studiegids is dat je deze interactieve elementen juist wel kan toevoegen.

Andere voordelen van een online studiegids?

Je kunt later eenvoudig zaken aanpassen (als je daar de rechten voor hebt natuurlijk) en je hebt altijd maar ‘één versie van de waarheid’ (online in plaats van tig beschikbare versies van de studiegids op verschillende plekken).

Een ander belangrijk voordeel van de online studiegids is dat je de informatie in de studiegids kunt laten beheren door degene die daarvoor verantwoordelijk is. Zo zal een stafmedewerker de stukken voor zijn of haar rekening nemen die gaan over de onderwijsinstelling, terwijl de verantwoordelijke van de opleiding alleen de informatie over de opleiding kan aanpassen. In de praktijk wordt dit ook wel uitgebreid naar informatie over bijv. het beroep, team of locatie (met bijbehorende verantwoordelijken).

Toepassing van filmpjes / animatie

We gaven het al eerder aan: studenten zijn visueel ingesteld. Waarom zou je zaken tekstueel uitleggen als dat ook visueel kan.

Met de Educator Studiegids worden fimpjes bovendien direct weergegeven binnen de studiegids, zonder dat een student op een link hoeft te klikken. Direct zichtbaar voor de student en daarmee dus heel laagdrempelig.

Een aantal praktische voorbeelden hiervan:

  • Een eenvoudig winstpunt is om te investeren in een filmpje of animatie die ‘centrale onderwijsinstellingsteksten’ visualiseren. Dit filmpje voeg je één keer toe, maar komt terug bij alle studiegidsen van de opleidingen. Eén keer investeren, profijt voor alle opleidingen dus.
    Een mooi voorbeeld van zo’n filmpje vind ik de animatie die het Friesland College maakte over hun praktijk gestuurd onderwijs: https://www.youtube.com/watch?v=xArrl_W3TGw.
  • Een ander voorbeeld uit de praktijk van een opleiding bij ROC A12. Zij brengen binnen hun ST’OER het beroep in beeld met behulp van online beschikbare filmpjes.
    ROC A12 legt zo’n filmpje vast op het niveau van het kwalificatiedossier. De opleidingen die aan dit kwalificatiedossier gekoppeld zijn, zien je in dit filmpje terugkomen
    (https://www.youtube.com/watch?v=9eXhiIOr5gA&feature=youtu.be).
  • Een ander idee: Geef studenten de opdracht zelf een filmpje te maken en gebruik dit filmpje om het e.e.a. uit te leggen over de locatie, onderwijsconcept of de opleiding zelf. Bekijk dit filmpje maar eens dat gemaakt werd door studenten van Landstede MBO: https://www.youtube.com/watch?v=a-nffrY6PDA

Ondersteun je tekst met plaatjes

Door afbeeldingen toe te voegen aan je studiegids, maak je deze aantrekkelijker. Volgens onderzoek van BuzzSomo is de optimale verhouding één afbeelding per 75 tot 100 woorden.


bron: https://www.marketingfacts.nl/berichten/een-echte-tekstschrijver-visualiseert-zelf

Verklarende woordenlijst

Veel begrippen binnen het onderwijs vragen uitleg. Denk bijv. aan BPV, keuzedeel of de rollen die je onderscheidt binnen jouw onderwijsinstelling (praktijkbegeleider, studieloopbaanbegeleider). Tegelijkertijd wil je begrippen niet telkens hoeven uit te leggen – (wordt de studiegids lang van) en bovendien wil je ook niet dat elke opleidingsredacteur dat elke keer opnieuw doet (kost een hoop tijd).

Bij ROC A12 hebben ze daar wat op bedacht en toegepast binnen hun online st’OER. Ze hebben een woordenlijst vastgelegd met veel voorkomende begrippen. Wanneer een woord voorkomt in de st’OER teksten, wordt deze geautomatiseerd onderstreept (een student kan er op klikken en hij of zij krijgt een toelichting).

Welke verbeteringen voer jij door in de studiegids van jouw onderwijsinstelling?

Welke verbeteringen ga jij doorvoeren in de studiegids van jouw onderwijsinstellingen, zodat deze voor ‘jouw’ student aantrekkelijker wordt? Ik ben benieuwd en hoor het graag!

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts