Hoe Educator ROC Menso Alting ondersteunt met gepersonaliseerd onderwijs

Hoe Educator ROC Menso Alting ondersteunt met gepersonaliseerd onderwijs

Sinds cohort 2016 werkt ROC Menso Alting integraal met Educator ter ondersteuning van haar gepersonaliseerde onderwijs.
Menso Alting wil hierin de persoonlijke leerontwikkeling van iedere student centraal stellen: de leerbehoefte van een student staat centraal, er wordt met individuele leerplannen gewerkt en op termijn is de ambitie het jaarklassensysteem los te laten.

We spreken Martha van der Ven. Zij werkt als docent Omgangskunde en loopbaancoach bij Menso Alting en gebruikt Educator dagelijks.

Wat was de aanleiding?

“We gebruiken Educator al vijf jaar ter ondersteuning van examineringsprocessen.
Vanuit ons onderwijsconcept zijn we het in 2016 integraal gaan gebruiken. Er lag een vraag vanuit onze directie om een meer gemeenschappelijk onderwijsaanbod te ontwikkelen, gericht op onze sectoren economie, dienstverlening, welzijn en gezondheidszorg.
Daarnaast heeft Menso Alting de ambitie om studenten meer vrijheid aan te bieden, zoals onderwijsaanbod uit verschillende ‘leerjaren’, maar ook over de verschillende sectoren heen.”

Hoe ondersteunt Educator daarin?

“Dit onderwijsaanbod hebben we vastgelegd in de Onderwijscatalogus zodat dit voor zowel studenten als docenten inzichtelijk is. Verder werkt de student elke periode aan Leerwerkprestaties (integrale beroepsopdrachten) ondersteund door zogenoemde TWIXX (Trainingen, Workshops of Instructiemomenten).
We bieden de student keuzevrijheid in het volgen van deze TWIXX”.
Elke Leerwerkprestatie wordt door de student gepland en uitgevoerd. Een student sluit een Leerwerkprestatie af door zelf te reflecteren. Bovendien krijgt de student op elke Leerwerkprestatie feedback van zijn docent. Dit werkt elke keer op dezelfde manier, met dezelfde vragen voor reflectie.
Bij Menso Alting krijgt de student een account in e-TO (Educator). Hierin ziet de student welke opdrachten, toetsen, stages en examens hij/zij moet doen voor zijn/haar opleiding. De voortgang en resultaten van elke student wordt in e-TO (Educator) bijgehouden.”

Hoe wordt dat ervaren door studenten?

“Ik zie dat studenten in eerste instantie moeten wennen aan de manier van werken. Ze moeten wennen aan de vrijheid en ook feedback vragen vinden ze lastig. Uit feedback van studenten blijkt dat het goed is voor hun zelfstandigheid, ze het prettig vinden om hun werk op eigen tempo uit te uitvoeren en dat de terugkerende routine die we kennen studenten rust en duidelijkheid geeft”.

Het Leermeter-gesprek

“Minimaal 2x per jaar heeft de student een gesprek met zijn loopbaancoach. Doel van het gesprek is om inzicht te krijgen in de voortgang en ontwikkeling met behulp van de Educator Leermeter. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de kerntaken en werkprocessen van het kwalificatiedossier.
Ik merk dat beginnende studenten dit vaak nog wat abstract vinden.
Als ze eenmaal op stage zijn geweest, gaat het beroep meer leven en zijn ze ook beter in staat om te bepalen waar ze staan. Dit levert interessante gesprekken op.”

Online instructiefilmpjes

“Als onderdeel van de inwerkperiode – de eerste 5 weken – laten we studenten kennismaken met onze school, ons onderwijs en bijbehorende instrumenten zoals e-TO (Educator). Daarvoor hebben we ook een Leerwerkprestatie en TWIXX ontwikkeld, zodat studenten kunnen ervaren hoe we werken. Dit wordt ondersteund met een aantal youtube filmpjes dat stap voor stap uitlegt hoe e-TO (Educator) werkt en hoe het aansluit bij onze werkwijze.“

De Leerwerkprestatie voor de inwerkperiode is hier te vinden:
https://landstede.educator.eu/catalog/detail/revision/9529e052-50e2-11e7-87e6-00505693712e?edition=2

De TWIXX (les) over kennismaking met e-TO (Educator) is hier te vinden:
https://landstede.educator.eu/catalog/detail/revision/ab5cd501-6221-11e7-b734-005056937149?edition=2

De youtube filmpjes zijn hier te vinden:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIMKlp3anBGHLjkpGWb23WcznkfSIVwiI

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts