Ontwerp de beste
opleidingsprogramma's

Wat is de Herontwerptool?

De Herontwerptool is een online instrument dat ontwikkelteams in staat stelt uitstekende en goed samenhangende opleidingsprogramma’s te ontwerpen, snel opleidingsprogramma’s te analyseren en deze te delen en te publiceren. De Herontwerptool is ontwikkeld voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wil je meer weten over het ontwerpen van onderwijsprogramma’s als onderdeel van de onderwijsketen? Bekijk onze webinar hierover.

Waarom de Herontwerptool?

11 redenen waarom de Herontwerptool naadloos aansluit bij uw onderwijsinstelling.

Reden 1: Focus op uw onderwijskundig vraagstuk

De Herontwerptool is gebruikersvriendelijk. Het gebruik vereist geen training. Hierdoor kunt u uw aandacht focussen op uw onderwijskundige en organisatorische vraagstukken. Bovendien zijn hiermee onderwijsteams aan zet.

Reden 2: Volwassen en bewezen

De Herontwerptool wordt reeds enkele jaren door een groot aantal onderwijsinstellingen intensief gebruikt. Hierdoor is de Herontwerptool een volwassen online instrument en is optimaal gefinetuned op basis van feedback uit de praktijk bij een groot aantal verschillende onderwijsinstellingen.

Reden 3: Actueel

De Herontwerptool sluit aan bij recente ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Zo bevat het instrument de meest recente informatie rond onderwijstijd en de (herziene) kwalificatiedossiers.

Reden 4: Een goed opleidingsprogramma

Door de eenvoud van de Herontwerptool en het overzicht dat de Herontwerptool geeft, ondersteunt de Herontwerptool bij het gezamenlijk ontwerpen van een goed en samenhangend opleidingsprogramma.

Reden 5: Van grof tot fijn ontwerp

De Herontwerptool ondersteunt teams in hun eigen aanpak. Waar het ene team graag een ruw ontwerp schetst, ontwerpt het andere team graag tot in detail. De Herontwerptool ondersteunt beide!

Reden 6: Ondersteund door een actieve gebruikersgroep

De Herontwerptool wordt volcontinu verbeterd en uitgebreid. Samen met een actieve en enthousiaste groep van onderwijsinstellingen en gebruikers. Elk jaar stellen we als leverancier ontwikkelcapaciteit ter beschikking ten behoeve van de doorontwikkeling van de Herontwerptool. Verbeteringen worden in nauwe samenspraak met onze gebruikers vastgesteld!

Reden 7: Onderdeel van de keten!

De Herontwerptool is geen instrument ‘an sich’. Het is onderdeel van de keten. Publiceer het onderwijsprogramma of examenplan eenvoudig en deel dit met studenten of andere betrokkenen of voeg dit toe aan de studiegids. Of exporteer gegevens eenvoudig voor het maken van een inzetplan of rooster.

Reden 8: Onderdeel van uw applicatielandschap

De Herontwerptool is ontwikkeld als SAAS-applicatie op basis van open en moderne technieken. Als leverancier garanderen we een goede werking van de techniek en voegen we nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten toe. Ook zijn we in staat de Herontwerptool via koppelingen te verbinden met andere applicaties in uw applicatielandschap.

Reden 9: Inspectie-proof: een transparant opleidingsprogramma

De onderwijsinspectie vraagt om een transparant onderwijsprogramma, zodat studenten en andere betrokkenen weten wat ze kunnen verwachten. De Herontwerptool geeft een duidelijk beeld van het opleidingsprogramma.

Reden 10: Leuk om mee te werken!

Het enthousiasme van Herontwerptool-gebruikers werkt aanstekelijk: “Het is leuk om met de Herontwerptool te werken!” Het instrument wordt als vanzelf opgepakt en kent een spelelement.

Reden 11: Uitbreidbaar met nog meer...

Op elk gewenst moment breidt u de Herontwerptool eenvoudig uit met andere opties, zoals:

  • het goedkeuren van opleidingsprogramma’s en publiceren in een opleidingscatalogus;
  • mogelijkheden uw onderwijs gedetailleerder vast te leggen in de onderwijscatalogus;
  • de ondersteuning van uw processen rondom de tot standkoming van en de publicatie van studiegidsen en onderwijs examen reglementen (OER).